افق روشن
www.ofros.com

تصاویر اول ماه مه در استانبول، هامبورگ و گوتنبرگ


کارگران ایران تنها نیستند                                                                             پنجشنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٩١

تصاویر اول ماه مه استانبول (ترکیه)، هامبورگ (آلمان) و گوتنبرگ (سوئد)

 

 

   

 

 

گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران

چهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩١