افق روشن
www.ofros.com

فراخوان نشست برای انتخاب کمیته موقت

برگزاری تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۵ میلادی در پاریس


کمیته موقت برگزاری ...                                                                                        شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ - ٢۹ مارس ۲۰۱۵

جهت شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگر در پاریس و دفاع از مبارزات و خواسته های طبقه کارگر در ایران و اعتراض به اسارت و زندانی شدن کارگران مبارز در زندان های مخوف رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و نیز حمایت از معلمان مبارزی که در ١٠ اسفند ١٣٩٣ بصورت سراسری، متحد و هماهنگ در اقصی نقاط کشور از وضعیت اسفبار معیشتی و تبعیض و بی حقوقی، فقر عمیق و بی مسکنی و آزادی معلمان زندانی و... به تحصن و راهپیمایی پرداختند، از همه ی ایرانیان مبارز و آزاده ای که برای رهایی طبقه ی کارگر و لایه های تحتانی جامعه که اکثریت عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، می رزمند و علاقمند به همکاری در برگزاری این تظاهرات هستند دعوت می شود که در جلسه روز جمعه ١٠ آوریل ٢٠١۵ ساعت ١٩.٣٠ در سالن آ. ژ. کا. گرد هم آمده تا برای نحوه برگزاری و تدارک هر چه بهتر اعتراضات در راهپیمایی اول مه به رایزنی و سازماندهی لازم بپردازیم.

با آرزوی پیروزی راهمان

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته موقت برگزاری اول ماه مه سال گذشته در پاریس

مکان: سالن آ. ژ. کا مترو شماره ٢ ـ ایستگاه الکساندر دوما

Metro No.2 : Alexandre Dumas

پاریس ۵ فروردین ١٣٩۴ ـ ٢۵ مارس ٢٠١۵