افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر به صحنه

مبارزه کارگران خوزستان با یگان ویژه مبدل شد


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                          سه شنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩٠

دیروز ١١ اردیبهشت ١٣٨٩ (اول ماه می روز جهانی کارگر) کارگران شهرهای مختلف استان خوزستان، به شکل گسترده ای به همراه خانواده های شان دست به تجمعات اعتراضی زدند.
بنا به گزارش اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان، کارگران با سر دادن شعارهایی خواستار دریافت مطالبات و حقوق قانونی خود شدند. کارگران شعار های زیر را سر دادند:

کارگر کارگر/ اتحاد اتحاد

١١ اردیبهشت روز جهانی ماست           تشکل اعتصاب حق مسلم ماست

کارگران جهان/ اتحاد اتحاد

کارگران جهان، این آخرین پیام است           امپریالیسم جهانی، دیگر کارش تمام است

کارتهای اعتباری، دانه توی دام است           قرار داد موقت، دیگر کارش تمام است

و در میادین شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، مسجد سلیمان، ماهشهر و بندر امام دست به تجمع گسترده زدند.
در شهر اهواز حدود بیش از ٣٠ هزار کارگر که قصد به هم پیوستن درمنطقه مرکز شهر را داشتند، با بستن خیابان های فرعی از سوی ماموران و پرتاب گاز اشک آور و پاشیدن اسپره های حاوی پودر فلفل به صورت کارگران با آنان به مقابله برخاستند. گزارش ها حاکی از دستگیری عده زیادی از کارگران دارد. در شهر اندیمشک ماموران در حالی که سعی در پراکنده کردن کارگران داشتند، با استفاده از باتون و پاشیدن آب فشار قوی به کارگران باعث پراکنده شدن آنها گردیدند. گزارشهای دیگری از شوشتر حاکی است درگیری شدید میان کارگران و عده زیادی از جوانان بیکار منطقه و مامورین یگان ویژه سپاه رخ داده است. ساعت ۵ بعد از ظهر روز ١١ اردیبهشت، مامورین لباس شخصی با مراجعه به منزل رئیس اتحادیه مستقل کارگری دزفول، آقای فرشید محمد زاده اقدام به دستگیری وی و سه تن از اعضای هیئت رئیسه این اتحادیه به نام های رضا گرجی، جعفر تقی نژاد، حمید رضا سلوکی نمودند.
در گزارش این اتحادیه آمده است که در شهرهای رامهرمز و ایذه نیز، تجمعات کارگری برگزار شده است. در ماهشهر و بندر امام مامورین، با پرتاب گاز اشک آور به صف کارگران معترض مجتمع های پتروشیمی حمله ور شدند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گزارش های تکمیلی متعابقا ارسال خواهد شد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

١٢ اردیبهشت ١٣٩٠

http://kanoonmodafean1.blogspot.com