افق روشن
www.ofros.com

"بیانیه "به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر


کمیته پیگیری                                                                                           سه شنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲٨ آپریل ۲۰۱۵

اول ماه مه ، روز جهانی کارگر، مصادف با ١١ اردیبهشت ، را گرامی می داریم . روز کارگر، روز همبستگی و روز فریاد اعتراض جهانی به این " دنیای وارونه "است . روز کارگر ، روز زحمتکشان جهان که هستی بخش جامعه جهانی و بشارت دهنده " یک دنیای بهتر" برای همه انسانهاست ، خجسته باد.
ما کارگران و دیگر اقشار مزد بگیر و زحمتکش درشرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که این شرایط غیرانسانی و مالامال از بی حقوقی مطلق ، زندگی در فقر و فلاکت ونکبتی را به ما تحمیل کرده است.
درشرایطی که بی کاری وگرانی همواره افزایش می یابدوبلااخص نان که با آزاد سازی قیمتش ٢۵ الی ۵٠ در صد گران میشودافزایش قیمتها ، وهمچنین گرانی بهای آب ، برق ، گاز ، تلفن ، ومالیاتها وعوارض ها یی که با دستمزد ناچیزمان باید پرداخت شود.
با اعلام خط فقر توسط کارشناسان مختلف سازمانهای دولتی ، در سال ٩٣ با در آمد کمتر از ٢٤٠٠٠٠٠ تومان زیر خط فقر محسوب گردیده است آنگاه حداقل دستمزد ما کارگران را با محاسبه ١٧ درصد افزایش با مزایای دیگرش ٨۵٠٠٠٠هزار تومان تعیین نمودند .
آنچه که فاصله حداقل دستمزد ٨۵٠٠٠٠ هزار تومانی تا هزینه زندگی با خط فقر ٢٤٠٠٠٠٠هزار تومان ما کارگران را قرار است پر کند ، چیزی نیست جزگسترش "چهره کریه فقر " افزایش فقروفلاکت ، جرم وجنایت ، نا برابری اجتماعی گسترده ، عدم امنیت شغلی ، قرار داد های موقت وتاخیر در پرداخت دستمزدها و بی کاری گسترده وبی حقوقی زنان وکودکانمان در چرخه تولید ، و توزیع مواد مخدر و تن فروشی ، حاصل این نظام سرمایه داری است . غارت و چپاول هزاران میلیارد تومان ثروتی که سوی دیگر حاصل زحمات ما کارگران زحمتکش است ، به جای اینکه هزینه تامین رفاه اجتماعی ، مسکن ، ایجاد شغل ، بیمه بیکاری ، بهداشت وسلامت و آموزش و پرورش شود به عملکرد رایج این نظام بدل شده است
ما کارگران ودیگر مزدبگیران اعلام می کنیم که:اختلاس وچپاول غارت هزاران میلیارد تومانی که فاش گردیده است ، تنها بخشی از ثروت تولید شده توسط ماکارگران است ، باید به زندگی ما باز گردانده شود.
ما کارگران ودیگر اقشار زحمتکش ، پرستاران ، معلمان و بازنشستگان در این روزجهانی کارگر، به تمامی آنچه که زندگی ما ، جامعه ما را فراگرفته است ، به این جهان وارونه می گوئیم " نـــــه " .
به این زندگی ، به این سرکوب ، اختناق و وحشت و زندان ، فریب و نیرنگ و قوانین بربریت راکه بر زندگی ما تحمیل می کنند می گوئیم " نــه " سرکوب و وحشت ، که شاهرگ حیاتی این نظام سرمایه داری جهنمی را تأمین و تضمین کرده و به آن تداوم می بخشد. اما هرگز قادر نخواهد بود بر صفوف جان به لب رسیده ما کارگران معترض غلبه کند.
ما کارگران به کارفرمایان و دولت مدافع آنها اعلام می کنیم : هرگز این نابرابری گسترده اجتماعی ، سرکوب و زندگی فاقد منزلت و شایستگی انسانی را بیش از این تحمل نخواهیم کرد. ما کارگران و تشکل های کارگری ، از کارگران ، همکاران ، معلمان ، پرستاران و دیگر اقشار مزدبگیرجامعه می خواهیم که تمامی تلاش خود را به کار ببریم تا به خواسته ها و مطالبات اجتماعی دست یابیم . از این رو ما توصیه می کنیم که جهت سازماندهی اعتراضات خود و کسب پیروزی ، شیوه های رایج و مرسوم اعتراضات کارگران کشورهای دیگر را به کار ببریم . زمانی به مطالبات خود می رسیم که از حمایت های همدیگر برخوردار باشیم . در غیراین صورت به تنهایی به هیچ مطالبه و خواسته خود نخواهیم رسید. به قول معروف " کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من "
١- تحقق مطالبات خودرا با مشارکت خانواده هایمان پیگیری نماییم.
٢- زمان و مکان اعتصاب و تحصن و تجمع خود را برای دست یافتن به ریز مطالبات ، به اطلاع دیگر کارگران ، کارخانه های مجاور و همسایگان محل زندگی ، خویشاوندان ، آشنایان و فامیل و کسبه برسانیم.
٣- ریز مطالبات و خواسته های خود را مکتوب به وزات کار و تعاون اعلام و تحویل نموده و خواستار رسیدگی و اقدام آن سازمان باشیم.
٤- زمان و مکان اعتراضات و مطالبات خود را به اطلاع کلیه خبرگزاریها برسانیم.
۵- هنگام اعتراضات خیابانی ، ابتدا مقابل کارخانه ها و شرکت های هم جوار، توقف و تجمع کرده تا کارگران ،به جمع کارگران معترض پیوسته و یا اعلام حمایت نمایند.
٦- استفاده از وسایل ارتباطات جمعی (شبکه های اجتماعی ) جهت خبررسانی و اطلاع رسانی به اذهان عمومی جامعه از الزامات شرایط روز جامعه است .
٧- تشکیل صندوق مالی مشترک در محل کار خود ، جهت کمک مالی به همکاران اعتصابی در زمان اعتصاب و اعتراضات .
٨- حمایت و همدلی و همکاری با کارگران معترض و اعتصابی
٩- حمایت مالی از کارگران اعتصابی کارخانه های همسایه و همجوار از طریق جمع آوری کمک مالی از همکاران و دیگران .
١٠- حمایت کردن از اعتراضات و اعتصابات کارگران ، پرستاران ، معلمان به هر طریق ممکن و همچنین جمع آوری کمک مالی از ضروریات موفقیت است .
ما از همه مردم آزادیخواه و برابری طلب به ویژه کارگران می خواهیم پیشنهادات ، شیوه ها و روش های ی را که جهت پیشبرد اعتراضات می شناسند ، با آدرس ما مکاتبه نمایند. ما نیز تمامی تلاش خود را به کار می بریم که آموزه های جدید را در اختیار دیگران قراردهیم.

کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

برافراشته باد پرچم سرخ مبارزات کارگران جهان.

روز جهانی کارگر را حتی با چند نفر در سراسر ایران برگزار کنیم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران