افق روشن
www.ofros.com

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، پاوه، بانه و زمزم کرمانشاه


اتحادیه آزاد کارگران - کمیته هماهنگی برای کمک                                                  شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۳

برگزاری مراسم وگلگشت اعتراضی کارگران درسنندج

از ساعت ۹ صبح امروزجمعه ۹۳/٢/٢٦ بیش از٧٠ نفر کارگران از جمله اعضای اتحادیه آزادکارگران و کمیته هماهنگی و سایرفعالین کارگری مراسمی را درمحکومیت موج گسترده فشارها و پیگردهای غیرقانونی برکارگران برگزار کردند.
آنان دستگیری وبازداشت آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی را بشدت محکوم کرده وخواستارآزادی فوری آنها که مطالبات حق طلبانه کارگران را نمایندگی میکردند، شدند.
کارگران شرکت کننده در این گلگشت اعتراضی ، باتوجه به تحمیل شرایط برده وار معیشتی و تعیین حداقل دستمزد شرم آور توسط دولت، عنوان کردندکه هر روزه شاهد فشارهای بیشتری بر کارگران و فعالین کارگری در ایران هستیم.
لذا ادامه فشار وآزار واذیت برکارگران وفعالین کارگری را محکوم نموده وخواستارپایان دادن به این فشارها وپیگردهاوبازداشت های غیرقانونی و رهائی بی قید وشرط همه کارگران زندانی شدند.
در ادامه این مراسم یاد وخاطره کارگران جان باخته ی معدن سومای ترکیه که فاجعه ای تلخ برای طبقه کارجهانی و جنایتی ناشی از حرص و آز سود خواهی سرمایه داری است ، گرامی داشته شد. مناسبات وشرایطی که همیشه در اقصی نقاط جهان از خانواده های کارگران قربانی میگیرد.
بعضی ازشعارهای داده شده در این تجمع که تا ٢ بعدازظهر ادامه داشت به شرح بود:

زندگی انسانی حق مسلم ماست

کارگران زندانی جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی آزاد باید گردند

تشکل مستقل حق مسلم کارگران است

دستمزد زیر خط فقر را نمیپذیریم

تهدید، احضار، دستگیری کارگران و فعالین کارگری محکوم است

بهنام ابراهیم زاده / رضاشهابی/ شاهرخ زمانی

واحد سیده / یوسف اب خرابات / محمد مولایی آزاد باید گردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران

  

********************

برگزاری جشن روز کارگر در کارخانه زمزم کرمانشاه

بر اساس خبر دریافتی روز پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت جمع کثیری از کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه با حضور در محوطه این شرکت، روز جهانی کارگر را جشن گرفتند. در این مراسم کارگران ضمن تبریک و شادباش به یکدیگر، در باره تاریخچه اول ماه مه، اتحاد و همبستگی و اهمیت این روز در بیان مطالبات و خواسته های شان؛ و اعتراض به شرایط موجود با دست از کار کشیدن کارگران در تمام نقاط دنیا و شرکت در تظاهرات خیابانی، صحبت کردند.
مراسم اول ماه مه کارگران شرکت زمزم کرمانشاه با پذیرائی و صرف شیرینی و شور و شادی حاضرین پایان یافت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ۱۳/٢/۱۳۹۳

********************

برگزاری مراسم گرامی داشت اول ماه مه در سنندج

همه ساله در آستانه ی اول ماه مه( روز جهانی کارگر )، فضای عمومی شهر سنندج با توجه به شور و شوقِ وصف ناپذیری که بخشِ عظیمی از جامعه را در بر گرفته، بسیار متفاوت بوده، و حالتی دیگرگون به خود می گیرد. کارگران و فعالین کارگری متعهدتر و پیگیرتر از هر زمانِ دیگری به انجام امور طبقاتی خود پرداخته، و خود را ملزم بهایجاد بستر مناسب جهت برپایی مراسم های مستقل روز جهانی کارگر می دانند؛ تا امکان هرچه باشکوه تر برگزار نمودن این مراسم ها را با حضور گسترده ی توده های کارگر و زحمتکش فراهم نمایند.
اما تنها کارگران و فعالین کارگری نیستند که در این ایام با انجام زنجیره ای از فعالیت های زمینه سازِ حضور توده های کارگر وظایفِ طبقاتی خود را به انجام می رسانند؛ چرا که در جبهه ی مخالف، که همانا سرمایه و عوامل آن می باشد، با توسل به تمامی نیروهای سرکوبگرش، بیشترین تلاش ها و اقدامات ضدِ کارگری، جهت خنثی نمودن فعالیت های کارگران انجام می گیرد؛ تا بدین ترتیب آنان نیز به وظایف طبقاتی خویش، که همانا سرکوب تمامی تحرکات حق طلبانه ی کارگران می باشد، بدرستی عمل نموده باشند.
ایجاد فضای شدید پلیسی، تهدید و بازداشتکارگان پیشرو و آگاه و فشار بر فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری، تنها بخشی از فشارهایی است که نیروهای سرکوبگر پلیس و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی به توده های کارگر تحمیل می نمایند تا مانع برگزاری مراسم های بزرگداشت روز جهانی کارگر در سنندج شوند.

_______________________

از همان ساعت های اولیه ی صبح روز ۱۱ اردیبهشت، عوامل سرمایه در راستای همان سیاست های کارگر ستیزانه ی خویش با احضار و بازداشت موقت تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، آخرین تلاش هایشان را در نشان دادن چنگ و دندان خود به کارگرانبه کار بستند، تا شاید بدین وسیله و با مرعوب ساختن کارگران، از برگزاری هرگونه مراسمی ممانعت به عمل آورده باشند.
در این راستا خالد حسینی، عباس اندریاری، حامد محمودی نژاد، فردین میرکی، یدالله صمدی، مجید حمیدی، جلیل محمدی، بهاء صدوقی، مهرداد امین وزیری، منیژه صادقی و همچنین همسر خانم صادقی با نام سعید را به مراکز امنیتی و اطلاعاتی احضار و تا ساعات پایانی روز در بازداشت خود نگاه داشتند. ضمناً بسیاری دیگر از فعالین کارگری را در لیست احضار خود لحاظ نموده بودند؛ که خوشبختانه به دلایلی امکان بازداشت آنان برایشان میسر نشده بود.

_______________________

نکته ی حائز اهمیت این بود که فشارهای وارده جهت ممانعت از برگزاری مراسم به هیچ وجه خللی در عزم و اراده ی کارگران و فعالین کارگری ایجاد ننموده، و آنان را مصمم تر از پیش به برگزاری آن ساخته بود. به همین منظور کارگران با تعیین زمان و مکان مراسم، و اطلاع رسانی حضوری و رودرو، جزئیات برگزاری مراسم را با توجه به فضای به غایت پلیسی موجود، در سطحی نسبتاً وسیع به همدیگر منتقل نمودند. اما متآسفانه با توجه به دلایل کاملاً مشخص( حضور عناصر وابسته به بورژوازی در درون صفوف کارگران )محل از پیش تعیین شده لو رفته، و به میدان رژه و تاخت و تاز نیروهای پلیس و گارد ویژه و لباس شخصی مبدل گشته، و حضور هزاران نفره ی پلیس عملاً امکان برگزاری مراسم در آنجا را به صفر رسانید. به همین دلیل کارگران ناچار به انتقال مکان مراسم به جای مناسب دیگری شدند؛ که این خود زمینه ی ریزش نیروهای موجود و کاهش توان اجرایی کارگران در برگزاری مراسمی مقتدر و متحدانه را فراهم نمود، و متآسفانه صدها کارگر و فعال کارگری که به قصد رژه ای متحدانه عازم مکان برگزاری مراسم شده بودند، سرگردان گشته، و نتوانستند خود را به برگزار کنندگان ملحق نمایند.
مراسم رأس ساعت ٦:۴۵ دقیقه ی عصر در خیابان گلشن، یکی از خیابان های کارگری شهر سنندج آغاز شد، و شرکت کنندگان در حین راهپیمایی، با برافراشتن پوسترها و پلاکاردهایی با مضامین دفاع از مواضع جنبش کارگری و حمایت از خواست های برحق کارگران و تشکل های کارگری، و سردادن شعارهای نان- مسکن- آزادی، کارگر زندانی آزاد باید گردد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به طرح بخشی از مطالبات طبقه ی کارگر اهتمام ورزیدند. مراسم در میان شور و شوق حاضرین حدود پنج دقیقه به طول انجامید، و نهایتأ شرکت کنندگان با شنیدن صدای آژیر ماشین های پلیس مجبور شدند که متفرق شوند. اما متأسفانه تعدادی از شرکت کنندگان با محاصره ی نیروهای پلیس و لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
برگزار کنندگان مراسم تا لحظه ی تنظیم و ارسال این گزارش از هویت سه نفر از بازداشت شدگان در مراسم اطلاع داشته که اسامی آنان را بدین شرح اعلام می نماید: کورش بخشنده، منصور کریمی و شخصی به نام آرام، و از جزئیات بازداشت شدگان احتمالی دیگر هیچ اطلاعی در دست نمی باشد؛ که در صورت دریافت اخبار مؤثق از دیگر افراد بازداشت شده، مراتب عیناً از طریق سایت کمیته منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است که آقایان کوروش بخشنده و منصور کریمی امروز با قرار وثیقه ۴٠ میلیون تومانی آزاد شدند
در پایان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک مجدد روز اول ماه مه به تمامی کارگران رنج دیده ی ایران و جهان، تمامی اقدامات کارگر ستیزانه ی عوامل سرمایه در سرکوب خواست ها و مطالبات کارگران ایران را محکوم نموده، و تعرض به صفوف کارگران و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج را تقبیح می نمایند و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان این روز در اسرع وقت می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ۹۳/۲/۱۲

********************

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر بانه

روز پنج شنبه یازدهم اردیبهشت مراسم روز جهانی کارگر با حضور شماری از زنان و مردان برابری طلب و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کار گری در شهر بانه برگزار گردید .در ابتدا از طرف مجری برنامه خیر مقدم به حضار گفته شد و سپس سرود انتر ناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر خوانده شد و سپس یک دقیقه سکوت برای احترام به همه کسانی که در راه ازادی و برابری انسانها فداکاری کرده و جان باخته اند اعلام گردید . با قطعه شعری سکوت شکسته شد.
تاریخچه اول ماه می از طرف یکی از حضار قرائت گردید و بعد از ان یکی از شرکت کنندگان به سخنرانی در مورد روز جهانی کارگر پرداخت. وی با اشاره به جهانی بودن سرمایه و سرمایه داری ، طبقه کارگر را نیز جهانی معرفی کرد و پیروزی نهایی را در اتحاد طبقه کارگر در سطح وسیع جهانی اشاره نمود
وی تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر را فاجعه بار خواندند و عدم دخالت نمایندگان واقعی کارگران در تعیین حداقل دستمزدو حضور تنها نماینده کارفرما در این تصمیم گیری را عامل نادیده گرفتن حقوق واقعی کارگران خواندند. وی همچنین بر تشکل یابی کارگران تاکید کرده و و پیروزی این طبقه را در گرو داشتن تشکل مستقل کارگری خواندند.
در پایان قطعنامه پانزده ماده ای را یکی از شرکت کنندگان به حضار ارائه نمود و هر بند از ان مورد تشویق شرکت کنندگان قرار میگرفت . با شیرینی و چای و میوه از حاضرین پذیرایی شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

********************

برگزاری اول ماه مه در پاوه

به گزارش رسیده جمعی از فعالین کارگری شهرستان پاوه با پخش شیرینی در میان کارگران سد داریان و قرنی اول ماه مه (روز جهانی کارگر) را گرامی داشتند. این حرکت فعالین کارگری با استقبال گرم کارگران روبرو شد.
همچنین در سطح شهر پاوه، نودشه و نوسود از کارگران نانواها، شهرداری و اداره برق با پخش شیرینی استقبال گردید. همچنین کارگران سد داریان و اداره برق با نصب پلاکارد اول ماه مه، از این روز استقبال کردند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

********************

برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در سنندج

طبق گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت ١٩ کارگران و فعالین کارگری با راهپیمایی در طول خیابان گلشن این شهر، مراسم روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. در این مراسم حاضرین با برافراشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی از قبیل "نان، مسکن، آزادی" و "کارگر زندانی آزاد باید گردد" و.... مسیر خیابان گلشن را از جلوی دبستان استقلال به سمت چهارراه گلشن راهپیمایی کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران در شهر سنندج درود میفرستد و با تاکید بر حق کارگران در سراسر دنیا برای برپایی تجمع و راهپیمایی بمناسبت روز جهانی کارگر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی تجمع روز کارگر در تهران است.

  

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۹۳/٠٢/۱۱