افق روشن
www.ofros.com

برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم روز جهانی کارگر آماده شویم


جوانمیر مرادی                                                                                                شنبه ۱٨ فرورددین ۱۳۹٧ - ٧ آپریل ۲۰۱٨

زمان زیادی تا اول ماه «می» برابر با ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر باقی نمانده است. شرایط برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر امسال ویژه است. یک سال پر اعتراض و اعتصاب و زد و خورد میان طبقه کارگر و کارفرمایان و قداره بندان اجیر شده آنان و همه دستگاههای قضائی، امنیتی و انتطامی را پشت سر گذاشته ایم و در دی ماه سال گذشته تظاهرات های گسترده محرومان، بیکاران، تنگدستان که همه اجزاء طبقه کارگر هستند به همراه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در بیش از ۱۰۰ شهر توازن قوا به نفع ما به عنوان اکثریت جامعه را بسیار تغییر داده است.
به همین خاطر دولت که بن بست اقتصادی و بحران و تعطیلی کارخانجاتش در کنار دزدی ها و چپاول سیستماتیک در درون دستگاههایش توان پاسخگوئی به مطالبات کارگران را ازش سلب نموده است، عوامل خود را مانند خانه کارگری ها و شورا اسلامی ها و دیگر هم قماشانشان در وزارت کار را مانند سالیان گذشته، اما با طرح ها و برنامه های ویژه ای با همراهی دیگر وزارتخانه ها و نهادهای سرکوبگر، از مدتها پیش مأمور فراهم نمودن یک رویاروئی گسترده و عیان کرده است.
قبل از پایان سال ٩٦ حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نگرانیش از برگزاری مراسمات قدرتمند در روز جهانی کارگر ۹٧ ابراز داشت و از همه عوامل در کلیه وزارتخانه ها و نهادهای قضائی، امنیتی و انتظامی که قرار است در نمایش رویاروئی با کارگران در این روز شرکت کنند، خواست که هوشیاری کامل خود را حفظ کنند تا کارگران معترض و به جان آمده کنترل نمایش ضد کارگری را به دست نگیرند و آن را تبدیل به نمایش قدرتمند اعتراض به فریبکاری، سرکوب و فقر و بیکاری نکنند. اخیرا نیز پرویز نصیری (دبیر ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر) برنامه های ضد کارگری وزارت کارگر و خانه کارگر را اعلام کرده است که تماما در راستای فریبکاری و برگزاری نمایشاتی در دفاع از هر آنچه که کوچکترین ربطی به کار و زندگی کارگر ندارد، می باشند. از دیدار با مراجع عظام گرفته تا شرکت در نماز جمعه و دیدار با رئیس جمهور برنامه هائی هستند که وزارت کار و خانه کارگر می خواهند با کشاندن مشتی از عوامل خود و احتمالا بتوانند تعدادی کارگر را با تهدید به این نمایشات بیاورند و از طریق آن در بعد تبلیغی بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران نسبت به وضعیت موجود سرپوش بگذارند.
این درجه بالا از تمهیدات دولت و نهادهایش برای مقابله با مراسمات مستقل کارگری در روز جهانی کارگر باید بیشتر از پیش ما را به قدرت و تغییر توازن قوا به نفع ما آگاه سازد و بیشتر از پیش باید با اعتماد و جسارت بیشتر خود را برای برگزاری یک اول «می» باشکوه و وسیع با طرح مطالبات و شعارهای اساسی آماده کنیم .
علی رغم اینکه شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹٧ را یک میلیون یک صد و هشت هزار تومان تصویب نموده، اما از ترس شدت گیری اعتراضات کارگری اعلام نموده است که هنوز به مرحله نهائی نرسیده است و این یک مجال مناسب است تا با قرار دادن خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان در رأس شعارها و مطالبات ویژه روز جهانی کارگر، نیروی خود را متحدتر و تحقق دستمزد بالای خط فقر را میسر کنیم.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹٧/۱/۱٧