افق روشن
www.ofros.com

به استقبال اول ماه مه می رویم


مشترک                                                                                                       یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲ آپریل ۲۰۱۵

به استقبال اول ماه مه می رویم

اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان مبارک باد!

احزاب و جریانات شرکت کننده:

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست ایران (م ل م)

حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

حزب کمونیست کارگری - چپ عراق

حزب کمونیست کارگری عراق

زمان: شنبه ٢ مه ٢٠١۵ از ساعت ٧ تا پاسی از نیمه شب

مکان: 7600 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 9S5, Caned

برگزار کننده: کمیته برگزاری اول ماه مه - کانادا