افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت اول ماه مه

اتاق بحث و گفتگوی افق چپ انقلابی

روزبه کوراغلی                                                                                                پنجشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

اول ماه مه ۲۰۱۴ بیانیه کوراغلی

 

بخش دوم: سخنرانی بهروز فراهانی - مرتضی افشاری و علی مبارکی

 

بخش سوم: پرسش و پاسخ و نظر