افق روشن
www.ofros.com

گزارش نشریه پیام سندیکا از جشن اول ماه مه


سندیکای فلزکارمکانیک                                                                                   یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ مه ۲۰۱۵

در کارخانه ایران خودرو، در چهار سالن کارگران با خرید شیرینی و پخش آن در اول ساعت کاری هر شیفت جشن روز کارگر را گرامی داشتند. با اینکه کارگران می دانستند که خانه کارگر راهپیمایی روزکارگر گذاشته است آن را نمایشی مسخره دانسته و یا در خانه ها ماندند و یا به مسافرت رفتند.
در کارخانه سایپا، پخش شیرینی و تبریک روزکارگر در موقع پوشیدن لباس به هنگام ترک کارخانه روی داد. بعضی از کارگران امیدواری کردند که روزکارگر سال آینده را بتوان بهتر و بصورت رسمی در داخل سالن ها با جشن و آواز همراه نمود. با اینکه امسال خانه کارگر با شور به ظاهر کارگری با حرارت از حق تظاهرات روز کارگر دفاع می کرد، کارگران سایپایی تصمیم به تحریم این تظاهرات گرفتند.
در کارخانه های زامیاد، مگاموتور، قطعات فولادی، جشن روزکارگر به همراه پخش شیرینی و جشن تولد حضرت علی ( روز مرد ) جشن گرفته شد.کارگران در این کارخانه ها در مورد تظاهرات خانه کارگر به مناسبت روز کارگر با بی تفاوتی برخورد کردند.
در کارگاههای قطعه سازی روز پنجشنبه کارگران قدیمی با بردن شیرینی و در بعضی از کارگاهها خود کارفرمایان اقدام به خرید شیرینی و پخش آن در میان کارگران نمودند. در این کارگاهها این پخش شیرینی همراه با خواندن آواز و رقص همراه شد. در یک کارگاه لولا سازی کارفرما با خرید شیرینی و دادن ٢٠٠ هزار تومان پول به هر کارگر این روز را به آنها تبریک گفت.
متاسفانه در بیشتر کارگاههای کوچک از جشن روزکارگر خبری نبود و کارگران همچنان سخت مشغول کار و تلاش برای لقمه ای نان بودند. بسیاری حتا در این روزهای تعطیل به سرکار رفتند تا شاید بخشی از هزینه های زندگی را در این دو روز تامین کنند. کارگران حتا در مورد روز مرد می گفتند : کدام مرد؟ مردی که از تامین زندگیش عاجز است مرد نیست .
گروههای کوهنوردی کارگری که هر ساله توسط هیات کارگران کوهنوردی استانها این روز را جشن می گرفتند با خطاب و عتاب حراست ها مواجه شدند و از خیر برگزاری این روز گذشتند.
بعضی از گروههای کوهنوردی با رفتن به دامن طبیعت این روز را جشن گرفتند . در کرج یکی از این گروهها با تذکر نیروهای انتظامی مواجه شد. اما آنچه متوقف نشدنی است برگزاری جشن روزکارگر توسط کوشندگان کارگری در باغها، کوهها، خانه هاست. امیدواریم که این جشن ها بهم پیوسته و در خیابانها و پارک ها و در میان مردم زحمتکش نمود پیدا کند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

١٣٩۴/٢/١٢