افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه، موانع و ضرورتها


رادیو پیام کانادا                                                                                                   شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۴ مه ۲۰۱۹

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی، جوانمیر مرادی و عمر مینائی بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر در مورد موانع و ضرورتهای موجود؛ اختلافات، تجارب و درسهائی از گذشته جنبش کارگری