افق روشن
www.ofros.com

!از کارگران بازداشتی اول ماه مه سنندج حمایت کنیم


محمود صالحی                                                                                            سه شنبه ١٩ اردیبهشت ١٣٩١

کارگران! تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!
مردم شرافتمند و آزاده!

روز جهانی کارگر، روز رزم طبقه کارگر علیه مناسبات سرمایه داری است. در این روز کارگران برای طرح خواسته ها و مطالبات خود به خیابان ها می آیند تا نسبت به نظام سراسر گندیده سرمایه داری اعلام جنگ کنند. اما دولت های سرمایه داری برای حفظ این نظام نابرابر و دفاع از موجودیت سرمایه با تمام قدرت مانع برگزاری این مراسم می شوند و به صفوف کارگران هجوم برده و به شکل های مختلف آنها را سرکوب می کنند.
در شهر سنندج نیز روز سه شنبه گذشته در حالی که کارگران و خانواده های شان در حال برگزاری مراسم اول ماه مه بودند، مورد تعرض نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفتند. آیا ما کارگرانی که شبانه روز در حال تولید و ایجاد همه نعمات بشری هستیم و حتی شهروند درجه دوم نیز محسوب نمی شویم، حق نداریم که یک روز در سال را جشن بگیریم و خواسته های مان را در جامعه طرح نماییم؟ آیا شادی و آسایش فقط برای سرمایه داران و حامیان آنهاست؟ تهاجم گسترده به صفوف راهپیمایی کارگران و خانواده آنان در شهر سنندج، نشان دهنده حمایت همه جانبه دولت ایران از سرمایه داران است.
راهپیمایی کارگران در سنندج علیه مصائبی چون تورم و گرانی، فقر و بیکاری، کار کودک، تبعیض بین زن و مرد، دستمزدهای پایین و عدم پرداخت به موقع همین حقوق های زیر خط فقر، ورشکستگی صنایع و اخراج سازی های وسیع، مشکلات کارگران مهاجر به ویژه شهروندان افغانی در ایران، قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاء، سانسور و اختناق، آزادی زندانیان سیاسی از جمله کارگران زندانی، تحریم های اقتصادی و احتمال حمله نظامی به ایران و هم چنین آسیب ها و بحران های اجتماعی چون اعتیاد، خودکشی، تن فروشی بود.
کارگران در شهر سنندج با شعار نان، مسکن، آزادی به خیابان آمدند تا آشکارا و به دور از هر گونه ترس و دلهره به مقام های دولتی هشدار دهند که ما کارگران خواستار نان، مسکن و آزادی هستیم و اگر ما ارده کنیم به خیابان خواهیم آمد و حق خود و تمام مردم محروم را خواهیم گرفت.
وظیفه همه کارگران، فعالین و تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر است که از هر طریق ممکن خواستار آزادی همه دستگیر شده گان اول ماه مه ١٣٩١ سنندج شوند. هم چنین لازم است که خانواده های آنها را تنها نگذاریم و از خواست آنها مبنی بر آزادی فرزندان شان حمایت کنیم.

کارگران دستگیرشده اول ماه مه سنندج!
ما با شما و خانواده شما عزیزان هستیم. شما قهرمانانی هستید که با رزم‌تان برگ زرینی دیگر به تاریخ سراسر مبارزاتی طبقه کارگر اضافه کردید. ما هر روز به یاد این جسارت تان در اول مه، گل بر سینه می زنیم و سرهای مان را بلند نگه می داریم و اعلام می کنیم که "با احضار، تهدید و بازداشت کارگران و فعالین کارگری در ایران و شهرهای مختلف کردستان، جنبش طبقه کارگر به عقب باز نخواهد گشت! "

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

زنده باد اول ماه مه ٢٠١٢

محمود صالحی - ١٨/٢/٩١

کمیته هماهنگی برای کمک - سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱