افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت اول ماه مه: یک سند تاریخی

جشن اول ماه مه، شورای مرکزی کارگران - اردیبهشت ١٣٠١


خسرو شاکری                                                                                               یکشنبه ۴ اردیبهشت ١٣٩٠

اعلامیه­ی زیر كه در اردیبهشت ١٣٠١ نشر یافت تنها منعكس كننده­ی نظرات شورای مركزی كارگران ایران نیست. در فردای سركوب نهضت جنگل، كه «جمهوری سوویتی سوسیالیستی ایران» را در ائتلاف با حزب كمونیست و حمایت حكومت جوان شوروی به وجود آورده بود، حزب كمونیست سیاست جدیدی را در پیش گرفت، و سیاست اصلاحات دمكراتیك را دنبال كرد، و راه تدریجی سوسیالیسم را هدف خود قرار داد. سند زیر آنچنان گویاست كه نیازی به توضیح نمی­طلبد. آنچه شگفت­انگیز می­نماید این است كه، پس از ٨۵ سال و تغییرات عظیمی كه در اقتصاد و جامعه­ی ایران رخ داده است، و تجربیات تلخ و شیرینی كه بر مردم ایران گذشته است، نه تنها نیروهایی كه خود را پیرو همان راه می­دانند بل همچنین دیگر نیروهای اجتماعی ایران هنوز بدنبال تحقق همان خواست­های اعلام شده در ماه مه ١٣٠١/١٩٢٢ اند. آنچه توضیح می­طلبد این است كه: چرا؟ اگر بشود به این معما پاسخ گفت، شاید بتوان راهكار توفیق بر این عقب ماندگی را هم یافت.

خسرو شاكری (زند)
پاریس ١٠ اردیبهشت ١٣٨۵

جشن اول ماه مه، شورای مرکزی کارگران - اردیبهشت ١٣٠١

در این روز که رنجبران و مظلومین تمام ممالک عید گرفته­اند، نمایش می­دهند، حقوق می­خواهند دنیا را متزلزل کرده­­اند دولت ما نیز متمدن و مظلوم پرست معرفی شود.
حکومت هم از داخله محبوب القلوب ملت و هم در خارجه محبوب القلوب اکثریت تامه واقع گردد.
این یک پیشنهادی است که به دولت می­کنیم ولی چون می­دانیم حکومت از حال ملت خبردار نیست و هر فکر جدید را هوا و هوس می­داند باین واسطه آنقدرهم انتظار نداریم که از این تکلیف یعنی در اجرای قانون و رفع احتیاجات ملت عملآ از طرف دولت اقدامی بشود اما آنانکه قانون اساسی می­خواهند آنانکه هر روز لایحۀ مهر کرده به ادارۀ روزنامه­ها می­فرستند آن ها که حرارت به خرج می­دهند. آنها که نجات ایران را در خاتمه دادن دورۀ ملوک الطوایفی، آقایی، اشرافی، دیکتاتوری می­دانند باید امروز همین اول ماه مه تعطیل بکنند. همین روز سوم رمضان عزا بگیرند نه عید همین اول ماه مه که تمام مظلومین حقوق خود را مطالبه می­کنند حقوق خود را مطالبه کنند.
اول ماه مه باید تعطیل بشود این تعطیل هرج و مرج نیست. این تعطیل انقلاب نیست. این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد.
این عید نیست بلکه این روز دادخواهی است.
این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد.
باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی باید موافق خواهش ملت رفتار کنی.
تو نمی­توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات جلوگیری کنی زیرا آن حق مشروع ملت است.
تو نباید بدون رضا و خواهش ملت بر خلاف مصالح ملت با اجانب معاهده عقد کنی: زیرا آن حق را ملت بتو نداده است.
تو نباید و نمی­توانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار داده اولاد و اتباع خود را وکیل کنی و قوم و خویش خود را در ادارات دولتی جابجا نمائی. مثل اینکه قوام­السلطنه والی خراسان بود برادر و دوستان او انتخاب می­شدند همینکه نظام­السلطنه رفت پسر و دوستان او انتخاب می­شوند، تو باید به امنیت مملکت کوشیده نگذاری دزد و اشرار سلب امنیت از مردم نماید به ناموس و عزت نفس اهالی تجاوز کنند.
تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق وزیر نمی­شوی ملت تو را برای کار برای ابفای وظایف اجتماعی انتخاب کرده است.
این­ها را باید به حکومت فهماند ما غیر از این نظری نداریم مقصود ما این است که حکومت خوب باشد نه بد.
ما می­خواهیم ملت با حکومت باشد و حکومت با ملت نه اینکه مانند امروز مردم متنفر از حکومت و حکومت متوحش از ملت هر دو بیزار از یکدیگر باشند.
ما می­خواهیم ملت و حکومت به کمک یکدیگر فلاکت سفالت و بدبختیهای هزار ساله را خاتمه بدهند.
ما کاندید تازه برای رئیس الوزرائی نداریم.

ملیتانت - یکشنبه چهارم اردیبهشت ١٣٩٠