افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سخنرانی، موزیک زنده، رقص فلامینکو، شعرخوانی

شورای همبستگی کارگری فرانکفورف                                                                   سه شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۹۳