افق روشن
www.ofros.com

کارگران زندانی باید آزاد شوند


شورای حمایت از... ـ استکهلم                                                                              شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩


اطلاعیه شماره یک

کمپین دفاع از کارگران زندانی و دستگیر شدگان اول ماه مه!

کارگران و مردم آزادیخواه!
رژیم سرمایه داری مذهبی ایران، بیش از سی سال است که از برگزاری مستقل اول ماه مه و هرگونه تشکل یابی مستقل کارگری جلوگیری کرده است. سرکوب خونین و شکنجه وزندان پاسخ سرمایه داران به میلیونها کارگر در ایران است. در حالیکه سرمایه داران و وابستگانشان در نازو نعمت غرق هستند ، خانواده های کارگری نه تنها زیر خط فقر بلکه زیر خط فلاکت به سر می برند. حقوق ماهیانه کفاف حتی اجاره خانه هایشان را نمی دهد. برداشتن سوبسید به مایحتاج ضروری، زندگی را برای میلیونها انسان زحمتکش وکودکانشان به مراتب دشوارتر کرده است. موج عظیم اخراج وبیکاری همچون تهدیدی مرگبار آنها را دنبال میکند. در اول ماه مه سال گذشته بیش از ١۵٠ نفر از کارگران تنها به جرم برگزاری اول ماه مه دستگیر و زندانی وشکنجه شدند. تعداد زیادی از کارگران مثل منصور اسالو و مددی ونجاتی و... مدتهاست درشرایطی غیر انسانی و در زندان به سر می برند. اعتصابات واعتراضات کارگری سرکوب می شوند و...
با این همه کارگران اولین کسانی بودند که به جنگ وگریز خیابانی با رژیم دست زدند و تشکل مستقل خودرا بدون اجازه رژیم برپاکردند وسالهاست در این راه مبارزه می کنند. علیرغم سرکوب های وحشیانه امسال هزاران نفر در روز جهانی طبقه‌ کارگر در شهرهای تهران، سنندج، سمنان، اصفهان، شیراز، همدان، اهواز، قزوین، تبریز، بانه، سقز، مهاباد دست به اکسیون زدند. آنها متحد تر از پیش به خیابان آمدند و مطالبات خودرا فریاد زدند. پاسخ رژیم چون همیشه ، حمله وضرب و شتم و دستگیری تعداد زیادی از کارگران بوده است. اسامی و مشخصات دستگیر شدگان که تا کنون مشخص شده عبارت است از:
• سنندج: صدیق کریمی، فایق کیخسروی، فواد شبکی فرد و امجد آذرنیوپور
• تهران : بنا به اطلاعیه شماره ٣ شورای برگزاری مراسم اول ماه مه سال ٨٩ در جریان تظاهرات اول ماه مه مقابل وزارت کار در تهران نیز ١۵ نفر از شرکت کنندگان که بیشتر آنان از جوانان هستند، دستگیر شده اند.
• تهران: معلمان بازداشت شده: "محمد تقی فلاحی، ایرج جوادی، فرقانی، محمدی، رئیس زاده، باد پر، زینال زاده، سوری، شیورانی، ایمان زاده و منتجبی
اسامی شماری از احضار شده گان:
• سقز محمود صالحی و محمد عبدی پور
• علی نجاتی به دادگاه شوش
• سنندج: شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری و سعید کردمی از فعالین و اعضای هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران
• کامیاران : "افشین ندیمی" از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
اسامی بقیه متعاقبا اعلام خواهد شد.
این هجوم نشان میدهد که رژیم تا چه اندازه از مبارزات کارگران وحشت دارد . نقش مبارزات کارگری نه تنها برای چناحهای غالب بلکه برای بخش های درون وبیرون رژیم نیز روز بروز آشکار تر میشود تا آنجا که به فکر بهره برداری از آن افتاده اند. سبز ها ، وطرفداران رنگارنگ سرمایه داری که خود موجب استثمار و بی حقوقی کارگران به شمار می روند به سراغ کارگران رفته اند ، تا شاید ازاین طریق بر جناح رقیب پیروز شوند. از سوی دیگر توده های مردم آزادیخواه نیز به اهمیت مبارزات کارگران برای آزادی بیشتر واقف میشوند.
واقعیت اینست که کارگران متشکل ستون فقرات هر تحولی اساسی در جامعه ما هستند . برای آزادی باید از خواسته های کارگران دفاع نمود.
شورا سال گذشته در اعتراض به زندانی شدن کارگران در اول ماه مه همراه با اتحادیه های کارگری تظاهراتی را جلوی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فراخوان داد که منجر به تسخیر سفارت از جانب معترضین شد. برای آزادی زندانیان و دستگیر شدگان اول ماه مه امسال کمپینی از سوی شورا آغاز میشود .هدف این کمپین برانگیختن اعتراض جهانی علیه زندان وشکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی بویژه دستگیر شدگان اول ماه مه در ایران است. از همه آزادیخواهان دعوت میشود به این کمپین اعتراضی یاری رسانند. در اطلاعیه های بعدی فراخوان وگزارش اقدامات شورا را منتشر می کنیم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ترور شکنجه، اعدام، نابود باید گردد.

زنده باد آزادی      زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٨ مه ٢٠١٠