افق روشن
www.ofros.com

در گرامی داشت روز جهانی کارگر و همبستگی طبقاتی کارگران


شورا ـ استکهلم                                                                                                                      پنجشنبه ٣۰ فروردین ۱۴۰٣ - ۱٨ آوریل ۲۰۲۴


در گرامی داشت روز جهانی کارگر و همبستگی طبقاتی کارگران

بعد از تجمعات و تظاهرات اول ماه مه، دوباره گرد هم می آییم. فرصتی برای گپ و گفت رفیقانه، همراه با ترانه سرودهای انقلابی، کلیپ…
شعر خوانی رفیقمان عباس سماکار
همچنین تریبون آزاد برای تبادل نظر…
نوشیدنی و غذا موجود است. همراه هم باشیم.

چهارشنبه اول ماه مه، ساعت ۲۰ ــ ۱۵.۳۰

Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم