افق روشن
www.ofros.com

گرامی‌داشت اول ماه مه، روز جهانی كارگر


رحمان سلیمانی                                                                                               شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٠

كارگران! هم‌رزمان!
روز جهانی كارگر، روز همبستگی طبقاتی و روز تجدید پیمان طبقه كارگر برای رسیدن به آزادی و برابری، در راه است. در اول ماه مه، جمعیت میلیونی انسان‌های مولد و كارآمد، جهت اثبات حقانیت خود به میدان می آیند تا صدای رسای آزادی و برابری و در عین حال صدای مظلومیت خود را به جها‌ن‌یان برسانند. مولد و كارآمد از آن جهت كه تمامی امكانات و رفاهیات جامعه ساخته دست آنهاست ومظلومیت از این نظر كه حقوق‌شان پایمال می‌شود.

كارگران و هم طبقه ای‌ها!
اول ماه مه به ما كارگران تعلق دارد. طبقه ای كه مرز ندارد وهیچ رنگ، آیین، نژاد و جنسی آنها را از هم جدا نمی‌كند. در این روز و در سراسر جهان سیاه و سفید، آمریكایی و آسیایی، زن ومرد به خیابان‌ها می‌آییم و با شعار نان، كار و آزادی لرزه بر پیكرنظام سرمایه داری خواهیم انداخت. در این روز خواسته‌های خود را مطالبه و برای به كرسی نشاندن آن مبارزه و پافشاری خواهیم كرد. ما کارگران اگر به جایگاه خود در جامعه نگاهی بیندازیم، در خواهیم یافت كه جهان بدون ما، معنایی ندارد. یعنی به هر چیزی به غیر از آنچه كه مولود طبیعت است، در این كره خاكی نگاه كنیم، ساخته دست بشر و طبقه كارگر است. از كوچكترین وسایل بازی یك بچه گرفته تا ماهواره‌های فضا‌پیما و كشتی‌های غول‌پیكر و هر نوع تكنولو‍ژی پیشرفته دیگر، همه وهمه از همت و نیروی ارزش‌مند و خلاق كارگران سرچشمه می‌گیرد. در روز جهانی کارگر، تمامی كارگاه‌ها و مراكز تولیدی از کار می‌افتند و ثابت می‌شود كه چرخه تولید در دست ماست و اگر اراده كنیم برای بدست آوردن مطالبات‌مان، آن را از كار خواهیم انداخت.

كارگران آگاه و پیشرو!
تحقق خواسته‌ها ومطالبات بر حق ما کارگران، در سایه همکاری تشكل‌های راستین و ذینفع طبقه كارگر امكان‌پذیر است. تشكل‌هایی كه با حضور عینی آنها و اتحاد عمل طبقاتی لرزه بر پیكر پر از ستم نظام سرمایه‌داری خواهد انداخت. پس دست در دست هم دهیم و در ایجاد تشكل‌های كارگری در انواع حرفه‌ها و مراكز تولیدی هم‌صدا و متحد تلاش نماییم و در این راه هیچ گونه ترس و توهم به دل راه ندهیم كه بی‌شك پیروزی از آن ماست.

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی كارگر

رحمان سلیمانی، كارگر- فروردین ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری