افق روشن
www.ofros.com

!با اتحاد و همبستگی سیاست "تفرقه بیانداز و حکومت کن" را به شکست بکشانیم


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                               دوشنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲٧ آوریل ۲۰٢٠

کارگران عزیز
همانطور که در جریان هستید، مدتی است کار فرمایان هفت تپه از طریق عوامل، دست نشانده گان و گماشتگان خود در تلاش هستند تا با ایحاد و دامن زدن اختلاف بین خواهران و برادران عرب و لُر و دیگر ملیت های که در منطقه سکونت دارند، سیاست کثیف” تفرقه بیانداز و حکومت کن” را پیش ببرند.
کارگران عزیز، شما می دانید که این سیاست نخ نمایی است و تمامی مستبدان و استثمارگران برای ادامه حاکمیت خود به چنین روش های چنگ میاندازند تا با ایحاد تفرقه به حاکمیت خود ادامه دهند.
از نظر ما تمام خواهران و‌برادران از هر ملتی با هر گویش و هر زبانی که باشند، در جامعه باید از حق و حقوق مساوی و برابر از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند و هیچ ملتی، ملت بهتر و برتر، و هیچ ملتی ملت زیر دست نباید باشد.!
کارگران؛ کار فرمایان و مدافعان آنها خود عاملان ستم ملی، تبعیض ها و نابرابری هستند و وجود ستم ملی برای آنها منفعت های( حداقل در شرایط کنونی ایران ) کلانی را در بر دارد، پس ما نباید در دام سیاست این ستم گران گرفتار شویم.
کارگران عزیز هفت تپه؛ ما فارغ از رنگ و نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب و… انسان هایی هستیم که توسط ظالمان و استثمارگران مورد ستم قرار گرفته ایم، آنها عامل ایجاد انواع ستم ها هستند، ستم طبقاتی، ستم ملی، ستم جنسیتی، ستم مذهبی،و… که وجود این ستم ها تنها ناشی از حاکمیت نظام گندیده سرمایه داری است.
برای رهایی از این ستم ها باید آگاهانه اندیشه کرد، نباید در دام این ستم گران گرفتار شد.
آنها با ایحاد تفرقه تحت عنوان کُرد بودن، لُربودن، عرب بودن، ترک بودن و… می خواهند ما منافع عمومی و درد مشترک خود را فراموش کنیم و به این طریق، سد و مانع جدی در برابر اتحاد و همبستگی ما ایجاد کنند.
کارگران گرامی؛ اگر ما بخواهیم با ستم ملی مبارزه کنیم و آن را ریشه کن کنیم احتیاج به همدلی و همراهی دیگر ملت ها را داریم، اگر بخواهیم ستم طبقاتی و استثمار را از بین ببریم ناچار به اتحاد و همبستگی طبقاتی هستم فارغ از اینکه ملیت، زبان ،رنگ، ووو شما چه باشد.
پس یک بار دیگر این سیاست نخ نمای ستم گران را به شکست بکشانیم و‌با اتحاد و همبستگی برای رفع تمام ستم ها در کنار هم قرار گیریم.
کار فرمایان هفت تپه و گماشتگان آنها برای در هم‌ شکستن اتحاد و همبستگی کارگران، برای شکستن و به انحراف کشاندن مبارزه و‌ اعتصاب کارگران تنها با سلاح سرکوب، زندان و شکنجه وارد عمل نمی شوند، بلکه آنها از هر سیاستی که باعث تفرقه شود استفاده می کنند.
کارفرمایان و گماشتگان و کاسه لیسان شرکت هفت تپه شاهد بودند که زندان و شکنجه، اخراج و‌تهدید، اعتراف گیر های اجباری و تلویزیونی و… نمی تواند اتحاد و همبستگی کارگران را در هم بشکنند، امروز به شکل دیگری وارد عمل شده اند، استفاده ابزاری از لُر بودن،عرب،بودن و…تا به این وسیله مانع اتحاد و همبستگی ما در مبارزه شوند، تا ما درد مشترک را فراموش کنیم و به دنبالچه سیاست های آنها تبدیل شویم.
همانطور که گفته شد هیج ملتی، ملت برتر و‌ بهتر نبوده و نیست و نباید باشد، بر این اساس، هیچ ملتی نباید زیر دست و فرودست باشد، ما همه انسان های رنج کشید، زحمتکش و کارگران مورد ستم قرار گرفته ای هستیم که تنها با اتحاد و همدلی می توانیم به خواست هایمان برسیم.
کارگران هفت تپه؛ کارفرمایان و‌گماشتگان و کاسه لیسان آنها در تلاش هستند تا صدای اعتراض ما را خفه سازند. نباید اجازه داد با استفاده از اختلاف های ملی و مذهبی و… به نیات شوم خود برسند. برای کسب مطالبات و حق و حقوق خود باید متحدشد‌.
داشتن کار،امنیت شغلی،دستمزد های مناسب،زندگی پر از رفاه و آسایش،دا شتن بیمه های بیکاری مکفی، برخوردار ی از تمامی خدمات تامین اجتماعی، آموزش و تحصیل رایگان، داشتن محل سکونت مناسب،و…. و صد هاخواست و مطالبه دیگر، حق ابتدایی تمامی انسان ها می باشد، فارغ از اینکه کُرد باشید یا ترک،فارغ از اینکه فارس باشید یا عرب،فارغ از اینکه لُر باشید یا بلوچ و یا اینکه مذهبی باشید و یا اینکه هیچ باوری نداشته باشید، فار غ از اینکه زن باشید یا مرد،کودک و جوان باشید یا پیر، ما درد مشترکیم ، برای رهایی از تمام ستم ها باید متحد شد،همبستگی،همدلی و‌هم صدایی اولین قدم های ما برای رسیدن به دنیای آرزو هاست، رسیدن به دنیای خوشبختی، برای رهایی از استثمار و آزاد زیستن.
در کنار هم برای خواست هایمان مبارزه کنیم، درد های مشترک را فراموش نکنیم، برای رهایی باید متحد شد، باید در شوراها خود را سازماندهی کرد و بر سرنوشت خود حاکم شویم.
کُرد و لُر، عرب و ترک، فارس و بلوچ و.. از هر رنگ و مذهبی که باشید،می توانیم درکنار هم به زندگی ادامه دهیم، میتوانیم حقوق خود را از حلقوم ستم گران بیرون بکشیم، آنهم وقتی که در کنار هم بر ای زندگی و سرنوشت خود تصمیم بگیریم.
نیازی به آغا و رهبر و لیدر و ..‌ . نداریم، همه با هم تصمیم می گیریم و خود آن را به اجرا در می آوریم، کسی بالا نشین نیست، بادیگارد و ماشین ضد گلو له در کار نیست، حقوق نجومی وجود نخواهد داشت، ویلاهای چند صد میلیاردی در تملک کسی نخواهد بود، کسی برتر و کسی فرو دست نخواهد بود و در یک‌ کلام از پایین به بالا تصمیم خواهیم گرفت، در این حالت فرقی ندارد تو عرب باشید یا لُر و یا ….
پس با هم تلاش کنیم برای رسیدن به دنیای آرزوها.
و آخر اینکه ما در آستانه روز جهانی کارگر هستیم، فرا رسیدن این روز را به شما کارگران عزیز و مبارز تبریک گفته و امیدواریم بتوانیم با توجه به شرایط موجود جامعه ( وجود ویروس کرونا ) این روز را گرامی بداریم و مروری داشته باشیم بر تاریخ مبارزاتی کارگران و همچنین برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به خواست‌هایمان.

روز جهانی کارگر گرامی باد!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه