افق روشن
www.ofros.com

بيانیه به مناسبت روز جهانی كارگر

زنده باد جنبش اول ماه مه، زنده باد جنبش دادخواهی كارگری


سنديكای کارگران واحد                                                                                       دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۹٢

اول ماه مه، روز جهانی كارگر، كه به پاسداشت یاد و خاطره تابناك كارگرانی كه در حمله پلیس شیكاگوبه تظاهرات حق طلبانه كارگری حدود یكصدو بیست سال پیش كشته شدند، و از این روی از سوی اتحادیه ها و سازمان های جهانی كارگری آن دوران به عنوان نماد اتحاد و همبستگی جنبش گسترده و دیر پای دادخواهی كارگران جهان پایه گذاری شده است.بر همه ی كارگران وزحمتكشان و همكاران شریف گرامی باد.
به مناسبت روز جهانی كارگر سندیكا ها و اتحادیه ها و سازمانهای كارگری در كشورهای مختلف تلاش میكنند توجه وسیع افكار عمومی و رسانه ها را به دادخواهی كارگری افزایش داده و بر خلاف مراسم تبلیغاتی حكومتی و دولتی ،بی عدالتی های اجتماعی را افشاء و به صورت اعتصاب، راه پیمایی،تجمع اعتراضی،گرد همایی،سرود خوانی، اطلاعیه و دیگر روش ها، اعتراضات خود را اعلام و حقوق خود را طلب می نما یند.و درهمین این راستا ازعموم كارگران ایران دعوت می شود سازمانهای سندیكائی خود را ایجاد و در چنین روزهائی اعتراضات و خواست های خود را به مسئولان اعلام نمایند.
با اینكه تاریخ بزرگداشت اول ماه مه در ایران حدود صد سال سابقه دارد، اما متاسفانه به علت سركوب های پلیسی،امنیتی و كارشكنی های دولتی و بر خلاف ادعاهای گوش خراش مسئولان در حمایت از كارگر و همچنین همگانی نبودن تعطیلی روز جهانی كارگر، تا كنون بزرگداشتی شایسته ی مقام میلیونها كارگرو زحمت كش ایرانی در اول ماه مه برگزار نشده است.البته با وجود همه ی این مشكلات و موانع گوناگون ،سندیكای كارگران شركت واحد همواره با سخت كوشی و همدلی و اتحاد و پذیرش خطرات به سهم خود این روز را گرامی داشته است.
سندیكای كارگران شركت واحد همانند دیگر سندیكا های كارگری جهان كه خواسته ها و اعتراضات خود را در چنین روزی اعلام می كنند،بخشی از مهمترین خواسته های خود را بدین شرح اعلام می نماید.
١- آزادی فوری و بی قید شرط آقای رضا شهابی راننده زحمت كش شركت واحد و عضو هیئت مدیره سندیكا از زندان و درمان وی تا سلامتی كامل وبازگشت بكار و پرداخت همه ی حق و حقوق معوقه ایشان از تاریخ بازداشت.
٢- بازگشت بكار فوری رانندگان زحمت كش شركت واحد آقایان حسن سعیدی، وحید فریدونی،ناصر محرم زاده،كه به علت پی گیری حقوق همكاران خود در سال گذشته باپرونده سازی و اعمال روش های غیر قانونی از كار معلق شده و هم اكنون در شرایط سخت اقتصادی بسر میبرند.
٣- رعایت شاَن و منزلت انسانی كارگران و پایان بخشیدن به رفتارهای غیر قانونی پلیسی امنیتی علیه فعالیت سندیكائی كارگران و آزادی همه ی زندانیان مدافع و فعال حقوق كارگری.
۴- تامین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج كارگران به ویژه فعالان حقوق كارگری و لغو قرادادهای سفید امضاء و موقت كارگری.
۵- تجدید نظر در حداقل دستمزد سال ٩٢ متناسب با گرانی كمر شكن و تورم روز افزون ، و تامین معاش خانواده در حد استانداردهای یك زندگی انسانی متناسب با نیازهای خوراك،پوشاك،مسكن،بهداشت وآموزش وپرورش.
٦- جلوگیری از كار كودكان به ویژه در امور خدمات جمع آوری و باز یافت زباله توسط باندهای خلاف كار و سازمانهای خدماتی شهرداری كه روزبروز در حال گسترش است.
٧- پایان بخشیدن به تمامی بی عدالتی های مخالف حقوق انسانی و اجرای بی كم و كاست حقوق مردمی كه ازسوی سازمانها و نهادهای بین الملی و جوامع حقوق بشری به رسمیت شناخته شده و رعایت آنها از وظایف حكومتگران می باشد.
در پایان یادآورمی شود سندیكای كارگران شركت واحد حق خود می داند كه در صورت عدم رسیدگی عادلانه به خواست هایش توسط مسئولان داخل كشور،با همكاری سندیكاها و اتحادیه های جهانی و به استناد حقوق بین الملی كارگری شكایت های خود را در نشست سالانه سازمان جهانی كار مطرح و از طریق ارگان های این سازمان پی گیری و احقاق حق نماید.

با آرزوی گسترش عدالت آزادی و صلح جهانی

سندیكای كارگران شركت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ٩٢