افق روشن
www.ofros.com

بازداشت کارگران عضو سندیکای فلز کار و مکانیک

بازداشت کارگران را به بهانه برگزاری روز جهانی کارگران محکوم می کنیم

سندیکای کارگران واحد                                                                               شنبه ۱٣ اردیبهشت ۱۳۹۳

بازداشت کارگران عضو سندیکای فلز کار و مکانیک

بر اساس اخبار رسیده به مناسبت روز جهانی کارگر اعضای سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک گلگشتی را تدارک دیده بودند تا یاد این روز را گرامی بدارند
روز جمعه دوازدهم اردیبهشت نود و سه زمانی که کارگران برای برگزاری این مراسم به محل تعیین شده رسیدند متاسفانه حضور ماموران باعث جلوگیری مراسم شد و تعدادی از این کارگران از جمله آقای مازیار گیلانی نژاد مسول روابط عمومی این سندیکا بازداشت شدند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران همانگونه که بارها اعلام شده است روز جهانی کارگر روز اعتراض کارگران به موارد عدم احقاق حقوقشان می داند و خواستار آزادی هر چه سریعتر و بدون هیچگونه قید و شرطی برای زندانیان می باشد.

با امید به گسترش صلح و عدالت و آزادی همه زندانیان کارگری

١٢ اردیبهشت ١٣٩٣

**************

بازداشت کارگران را به بهانه برگزاری روز جهانی کارگران محکوم می کنیم

با خبر شدیم سه شنبه شب وطی برخوردی نامناسب آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران در برابر چشمان خانواده و پس از تفتیش کامل منزل و ضبط لوازم از جمله کامپیوتر و . و... بازداشت شدند. متعاقب این دستگیری در روز ۵ شنبه مصادف با روز جهانی کارگر دو نفر دیگر از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار نفری معترضین دستمزد در برابر وزارت کار و بیست و سه نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان آزادی و در حال توزیع شیرینی بین رانندگان اتوبوس های شهری بازداشت شدند.
با وجود آزادی اعضای سندیکا و دستگیر شدگان مقابل وزارت کار کماکان دو نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد در بازداشت به سر می برند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تبریک به خانواده ، و جامعه کارگری بابت آزادی دستگیرشدگان اعلام می دارد روز جهانی کارگر روز اعتراض کارگران می باشد و بازداشت کارگران را به هر دلیل و منظوری محکوم می کند.

با امید به آزادی همه کارگران از بند

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

١١ اردیبهشت ١٣٩٣