افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر مبارک باد


غلامرضا غلامحسینی                                                                                         جمعه ١٣ اردیبهشت ۱۳۹٢

گرامیداشت روز جهانی کارگر توسط اعضای سندیکا

 

روز جهانی کارگر برابر با یازدهم اردیبهشت ٩٢ اعضای سندیكای كارگران شركت واحد علیرغم فشارها و تمام سختی های پیش رو از اولین ساعات كاری در جمع همكاران خود حضور پیدا كردند و با توجه به فشارهای كارفرما و عوامل حراست كه مرتب از اعضای رانندگان سندیكایی عكس و فیلم تهیه می كردند. تا شاید با رعب و وحشت از استقبال همكاران جلوگیری كنند، اما خوشبختانه نه تنها موفق نشدند بلكه رانندگان از نمایندگان واقعی خود استقبال بیشتری كردند.
اعضای سندیكا با پخش شرینی به استقبال همكاران خود رفتند و در چندین پایانه با رانندگان و كارگران شركت واحد دیدار كردند و روز كارگر را تبریك گفتند و در آخر به پایانه آزادی كه یكی از بزرگترین پایانه های اتوبوسرانی تهران است مراجعه كرده و با استقبال با شكوه رانندگان روبرو شدند كه با تجمع رانندگان و راهپیمائی در محل پایانه آزادی مراسم اول ماه مه را با حمل پلاكادری كه اول ماه مه را از طرف سندیكای كارگران شركت واحد تبریك گفته بود انجام دادند.
این مراسم بادر خواست آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای زندانی از رئیس قوه قضائیه با جمع آوری امضاء از طرف رانندگان بپایان رسید.
بعد از مراسم اعضای سندیكای كارگران شركت واحد به دیدار كودكان كار رفتند و مورد استقبال مسئولین جمعیت كودكان كار و بچه های كودكان كار قرار گرفتند كه با گرفتن عكس و خواندن سرود به مناسبت جشن اول ماه مه این دیدار بپایان رسید.

سندیکای کارگران شرکت واحد

١٣٩٢/٢/١٢