افق روشن
www.ofros.com

مراسم روز جهانی کارگر در پایانه آزادی

بازداشت واله زمانی را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران واحد                                                                                     دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۲ مه ۲۰۱٧

سندیکای کارگران شرکت واحد مراسم روز جهانی کارگر رادر پایانه آزادی برگزار کرد

اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، روز جهانی کارگر از ساعت سیزده در پایانه آزادی حضور یافتند و با حمل بنر با مضمون اتحاد، همبستگی و دادخواهی همچنین راه پیمایی در سطح پایانه این روز را گرامی داشتند. در این روز پکیج های شکلات و خودکار تبلیغاتی نیز در میان کارگران توزیع شد. و روزنامه “مستقل” که در روز یازده اردیبهشت بخش زیادی از صفحه یک و دو خود را به بررسی مشکلات و مطالبات کارگران  شرکت واحد اختصاص داده بود و بیانیه سندیکا را نیز چاپ کرده بود در سطح وسیعی در بین رانندگان و کارگران در پایانه آزادی، چهار راه نواب و چهار راه ولیعصر توزیع شد.
در پایانه آزادی ماموران انتظامی و امنیتی بسیار تلاش کردند که مانع از راه پیمایی دسته جمعی کارگران گردند. و در انتهای مراسم به دلیل برخورد نامناسب ماموران با کارگران و اقدام شان برای ضبط پکیج شکلات و خودکار تبلیغاتی که همراه اعضا سندیکا بود همچنین فیلم برداری ماموران از کارگران حاضر در مراسم برای دقایقی برگزاری مراسم با تنش همراه شد که با درایت کارگران این درگیری کنترل شد و پس از آن ساعت چهارده مراسم در پایانه آزادی خاتمه یافت.
با توجه به گستردگی جغرافیایی خطوط و پایانه های اتوبوسرانی که محل اجتماع رانندگان می باشد در روز نهم و دهم نیز تعدادی از اعضا سندیکا با حضور در پایانه های علم و صنعت، جوانمرد قصاب، راه آهن و آزادگان پیشاپیش روز کارگر را به همکارانشان تبریک گفتند و پکیج هایی شکلات و خودکار تبلیغاتی در میان کارگران توزیع شده بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ اردیبهشت ۹۶

**************

بازداشت یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز را محکوم می کنیم

در روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) واله زمانی عضو هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت و به پایگاه هفتم امنیت منتقل شده است و از وضعیت ایشان هیچ اطلاعی در دست نیست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچون گذشته فشار، تهدید و بازداشت و زندانی کردن کارگران از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی و قضایی را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ اردیبهشت ۹۶