افق روشن
www.ofros.com

ممانعت پلیس از حضور اعضای سندیکای شرکت واحد در مراسم روز جهانی کارگر


سندیکای کارگران واحد                                                                                       یکشنبه ١۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱ مه ۲۰۱٦

تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در مراسم روز جهانی کارگر که در خیابان طالقانی برگزار شد با شعارهای مستقل خودشان حضور یافتند و پلاکاردهایی که آرم سندیکا همراه با شعارهای دستمزد عادلانه حق مسلم ماست، کارگر زندانی آزاد باید گردد، سندیکا حق مسلم ماست در آن درج شده بود را همراه با کارگران و دانشجویان حاضر در مراسم روز کارگر در دست گرفتند. دقایقی بعد ماموران پلیس امنیت با یورش به جمعیت پلاکاردها از آنها گرفتند و دو تن از اعضاء سندیکا آقایان سید رسول طالب مقدم و ناصر محرم زاده دستگیر و در ون نیروی انتظامی بازداشت شدند. نامبردگان بعد از اتمام مراسم روز کارگر در خیابان های اطراف آزاد شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه گردهمایی و اعتراض در روز جهانی کارگر را حق مسلم همه کارگران می داند و برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر را محکوم می کند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه