افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت فرارسیدن روز جهانی همبستگی کارگران

نگاهی آماری و تحلیلی به جنبش کارگری ایران

تریبون کارگری                                                                                              دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲٦ آوریل ۲۰۲۱

در تریبون کارگری بمناسبت فرارسیدن روز جهانی همبستگی کارگران، علی دماوندی با ستار رحمانی، علیرضا نوایی و ایوب رحمانی در باره جنبش کارگری ایران، تعداد و تنوع اعتراضات، مطالبات و خواستها، روش های مبارزاتی در این دوره، تفاوت ها و شباهت های این دوره با سال پیشین، از افرایش ۵۲ درصدی این مبارزات و رشد کمی و کیفی این جنبش در سراسرکشور، خصوصا در شرایط کرونایی و تسلط ویروس مرگ و... گفتکوکرده است. علیرضا نوایی در گزارش دقیق ومفصل خود در این گفتکو از هزاران حرکت، مطالبات کارگران، وبازنشستگان و... چشم اندازهای حرکت خصوصا در شرایط سرکوب، شیوع اپیدمی مرگ درایران ووو... صحبت کرده است.