افق روشن
www.ofros.com

فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر


کمیته برگزاری مراسم                                                                                     یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲۹ آپریل ۲۰۱٨

اول ماه مه برابر با یازده اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر است. این روز، روز ما کارگران در سراسر جهان است. ما این روز را که حاصل مقاومت، ایستادگی و جانفشانی میلیونها کارگر و انسان مبارز و از جان گذشته در اقصی نقاط دنیا برای پایان دادن به فقر و نابرابری و نابودی بهره کشی انسان از انسان است گرامی می داریم.
برگزاری مراسم مستقل و غیر دولتی روز جهانی کارگر یکی از بدیهی ترین و خدشه ناپذیرترین حقوق اجتماعی ما کارگران است.
ما پیشاپیش اعمال هر گونه محدودیتی در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و یا دادن رنگ و بوی دولتی به آنرا قویا محکوم میکنیم و با فراخوان به کارگران در سراسر کشور بویژه به کارگران مراکز مهم تولیدی و صنعتی همچون صنایع فولاد، خودرو سازی، معادن، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی ها برای برگزاری هر چه شکوهمندانه تر مراسم این روز، دست در دست هم و متحدانه راس ساعت ده صبح روز سه شنبه ١١ اردیبهشت ماه در مقابل مجلس " شورای اسلامی" گرد هم میائیم و بطور یکپارچه ای خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت و گرانی، افزایش فوری حداقل مزد بالاترازخط فقر(۵ میلیون تومان)، برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و پایان دادن به کل شرایط مصیبت باری می شویم که به ما کارگران و همه مزدبگیران زحمتکش شاغل و بازنشسته تحمیل شده است.

کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر:

اسامی تشکلهای امضا کننده:

سندیکای نقاشان استان البرز

کانون مدافعان حقوق کارگر

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

اتحادیه آزاد کارگران ایران

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران