افق روشن
www.ofros.com

سمینار کارگری به مناسبت اول ماه مه


تلویزیون برابری                                                                                                               سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٣۰ آوریل ۲۰۲۴


گزارش کامل سمینار کارگری "کارزار ونکوور" در کلاب هاوس به مناسبت اول ماه مه

به همت "کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران - ونکوور" برنامه ای در استقبال از اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر در روز شنبه ۲۷ آوریل در پلاتفرم کلاب هاوس برگزار شد. سخنرانان این سمینار کارگری عبارت بودند از: محمد صفوی از کانادا، مهران دانش از ایران، سارا سالمی از فرانسه، علی نجاتی از ایران، سحر صبا از کانادا و مرتضی افشاری از کانادا. در ابتدای برنامه نیز بهروز فراهانی از فرانسه پیامی را از طرف بلوک متحد سوسیالیستی ارائه کرد.
همچنین هنرمند کمونیست مصطفا گرگین پور یکی از سرودهای کارگری جدید خود را اجرا کرد. مجریان مشترک برنامه، محمد صفوی و سارا سرابی بودند و پروین اشرفی نیز در بخش فنی کمک میکرد. پس از اتمام سخنرانیها، در بخش تریبون آزاد، تعدادی از شرکت کنندگان نظرات و یا پرسشهای خود را طرح کردند که برخی از سخنرانان به آنها پاسخ گفتند. این مراسم بیش از سه و نیم ساعت به طول انجامید.