افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از مراسم روز جهانی کارگر

در بند ۴ زندان اوین و برگزاری نمایشگاه لکه های سفید

زندان اوین                                                                                                                                 شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ۴ مه ۲۰۲۴

این مراسم به مناسبت روز کارگر و روز معلم و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری با تعداد۴۰ عدد طراحی در اندرزگاه ۴ اوین سالن ۳ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ عصر برگزار شد. زندانیان بند ۴ روز کارگر را به کارگران زندانی شادباش گفتند و آرزوی آزادی کارگران و تمام زندانیان سیاسی محبوس در تمام زندان های کشور کردند. کارگران زندانی با شیرینی از بازدیدکنندگان پذیرایی کردند.
کارگران زندانی و فعالین مدنی و سیاسی با برگزاری این نمایشکاه روز کارگر و معلم را گرامی داشتند و از خالق این طراحی ها، آقای مرتضی پروین فعال مدنی و هنرمند آذربایجانی که در برگزاری نمایشگاه مشارکت داشت، قدردانی کردند.

به امید آزادی همه زندانیان کارگری، سیاسی، مدنی، عقیدتی

زندان اوین

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

گرامی باد روز جهانی کارگر

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه