افق روشن
www.ofros.com

توطئه ارتجاعی و ضد کارگری

هفته کارگر" علیه روز جهانی کارگر را خنثی کنیم"


سلام زیجی                                                                                                     جمعه ١ اردیبهشت ١٣٩١

با شروع سال ٩١ طبقه کارگر ایران نه تنها همچنان با سرکوب و اختناق و سیاست فریب و ایجاد تفرقه از سوی دولت بورژوا اسلامی و دستگاهای "کارگری" اش مانند شوراهای اسلامی و خانه کارگر و شورای عالی کار روبرو است که با تحمیل دستمزد بردگی مطلق و همچنین شروع اخراجهای وسیع و همزمان اعلام احکام زندان فعالین کارگری مانند رضا شهابی جنگ تمام عیارتری را علیه طبقه کارگر ایران شروع کرده است. با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر تلاش و مبارزه جدی تری هم از جانب کارگران و تشکلهای مستقل کارگری و هم از جانب حکومت و اوباش آن به حرکت در آمده است. توطئه ارتجاعی و ضد کارگری "هفته کارگر" و"سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" امسال جمهوری اسلامی در ادامه و تداوم همان تعرض افسارگسیخته یی است که سرمایه داران و دولتشان علیه طبقه ما شروع کرده اند. این توطئه و یورش را می توان با اتحاد و همبستگی طبقاتی خنثی کرد و آن را پس زد.
تدارک ‌مجدد "هفته کارگر" از سوی دولت و خانه کارگر و شوراهای اسلامی به منظور گرفتن هویت سوسیالیستی و طبقاتی و خصلت جهانی بودن اول ماه مه و جانشین کردن آن با یک مجموعه نمایشات قرون وسطایی و تماما ضد کارگری، به منظور پس زدن موج اعتراض کنونی طبقه کارگر به دستمزد بردگی سال ٩١ و بیکار سازیها و برای ممانعت از اتحاد و تشکل یابی کارگری و برگزاری اول ماه مه مستقل کارگری است. تمام داستان و اهداف نهادهای ضد کارگری رژیم و سردمداران آن که از همین امروز در تدارک"هفته کارگر" نهفته است همین هدف را دنبال میکند. توجه کنید: " نخستین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر سال١٣٩١ سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی استان آذربایجان شرقی با حضور اعضای ستاد، نمایندگان کارگران، تشکل های کارگری و صنفی در محل خانه کارگر تبریز برگزار شد"، "اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر خانه کارگر استان قزوین برگزار شد"، "اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر خانه کارگر استان قزوین با حضور نمایندگان دستگاههای مربوط، مدعوین و اعضای هیات اجرایی خانه کارگر برگزار شد"،.. اعضای این جلسه ضمن حمایت قاطع از نامگذاری سال ۹۱ به نام سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» توسط مقام معظم رهبری، برنامه‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت هفته کارگر امسال تدوین کردند"، به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کارگر استان قزوین؛ دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان قزوین، حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، حضور کارگران در میعادگاه‌های نمازجمعه و عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدا از جمله برنامه‌های این هتفه است"،"همچنین درخواست برگزاری راهپیمایی باشکوه کارگری حدفاصل تقاطع ولیعصر تا میدان آزادی (سبزه میدان) قزوین در روز ۱۱ اردیبهشت در صورت موافقت مسئولان، تقدیر از کارگران زن نمونه همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزاری مراسم ویژه جهت کارگران قراردادی، پیشکسوتان، بازنشستگان، کارگران ساختمانی، برگزاری مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه‌های بزرگداشت هفته کارگر خانه کارگر استان قزوین است".
حکومت سرمایه داران ایرانی امسال نیز چرتکه انداخته اند و نقشه کشیده اند که به تلاش و ا تحاد جنبش ما حول روز جهانی کارگر آسیب برسانند. برنامه چیده اند تا فضا را مسموم کنند و مانع برگزاری متحدانه روز جهانی کارگر که روز اتحاد طبقاتی و نه گفتن به تمامیت نظام پر از جنایت و نابرابری سرمایه داری و علیه کلیت حکومت اسلامی و تاریخ ضد کارگری تاکنونی آن است، بشوند. اعلام ‌"هفته کارگر" از جانب حکومت اسلامی دقیقا به این منظور طراحی شده است. سی و سه سال تمام کشتار و شلاق و زندانی کردن فعالین و رهبران کارگری و تحمیل بیقوقی و تحقیر کارگر و به گرو گرفتن نان خانواده های کارگری در راس سیاستهای این حکومت و همه جناحهای آن بوده است. چپاول وثروت اندوزی کلان و تامین هزینه گله حزب الله و اوباش ارتشی و سپاهی و بسیجی و اطلاعاتی تنها از طریق تحمیل بی حقوقی مطلق و زندگی بردگی به طبقه ما تامین شده است. از همان دوره کشتار کارگران نفت و اعدام جمال چراغ ویسی و عبداڵله بیوسه تا به رگبار بستن کارگران خاتون آباد و حمله مسلحانه به مراسمهای روز کارگر و بازداشت و شکنجه برگزار کنندگان اول مه ها و همچنین در بند نگاه داشتن فعالین کارگری و تحمیل مزد بردگی و اخراجهای گسترده هرروزه نشان داد و میدهد این حاکمیت چون سگ وحشی به جان طبقه ما افتاده و با چنگ و دندان از سیستم سرمایه و منافع بورژواهای رنگارنگ ایرانی حراست میکند. جمهوری اسلامی این جنایات سازمان یافته را با رها کردن افسار اوباشان خود و چرندیات آخوند و مسجد ودادن اختیار تام به کارفرما و زندانبان تداوم داده است. تدارک "هفته کارگر" و" اعلام هفت هدف" از همان سالهای اول آن نیز بخشی از تلاش ضد کارگری و جنایت عظیم، آشکار و پنهان، اما بی وقفه حکومت اسلامی و سیستم سرمایه داری ایران علیه طبقه ما و زنان و مردان آزادیخواه آن جامعه در سه دهه اخیر میباشد.
این جانیان روز اول "هفته کارگر" خود را روز تجدید پیمان با آرمانهای خمینی نامگذاری کرده اند که در آن روز از کارگران میخواهند بر سر قبر یک شخصیت قرون وسطایی وضد کارگری و ضد بشری بروند. روز دوم را روز "کارگر زن" نامگذاری کرده اند تا ابتدا طبقه ما را از وسط دو تکه کنند و از طرف دیگر ماهیت و عملکرد ضد زن بودن خود را پنهان نمایند. روز فاطمه یعنی روز بربریت و جهالت را با روز جهانی زن که روز رهایی از ستم و نابرابری از جمله خلاصی از افیون مذهب و حکومت اسلامی میباشد جانشین میکنند. حال به فکر" زن کارگر" افتاده اند و از طریق ضد زن ترین نهاد در دفتر ریاست جمهوری شان میخواهند "زنان کارگر" را هم "گرامی" بدارند. روز سوم را نیز به روز خدمت به ارتجاعی ترین و ضد کارگری ترین قانون کار در جهان، یعنی روز خدمت به قانون کار اسلامی تعریف کرده اند. این دیگر گستاخی تمام عیار است که طبقه کارگر را به التزام به قوانینی دعوت میکنند که از بیخ ارتجاعی و بند به بند آن برای انقیاد کارگر تدوین شده است. روز چهارم روز تجدید پیمان با ولایت خامنه ای نامگذاری شده است. یعنی روز "تجدید پیمان" با مرکز صادرات تعفن و رهبر باندهای آدمکش و ضد کارگر. روز پیمان با مفتخورترین، دروغگو ترین، پست ترین و ضد آزادی ترین قشر جامعه. روز پنجم نیز روز کارگران جوان و پیمانی است که سرمایه داران ایرانی با این ترفند "کارگر جوان" را به تحمیل بیکاری و کار موقت و اطاعت از قراردادهای سفید که با دست خود چک سفید به کارفرما و دلالان بازار میدهند که تا آخرین روزهای جوانی شان مطیع باشند و به شکر گذاری در سیر کردن شکم رضایت دهند. این شگرد شناخته شده و آگاهانه سرمایه داری علیه نسل جوان کارگر تازه وارد شده به "بازار کار" است که نباید آن را پذیرفت. و اما جالبتر اینکه روز ششم روز "معنویت" نامگذاری شده است. همان معنویت اسلامی که خمینی گفت ما" معنویت نصیب شما میکنیم" و سی و سه سال است جامعه ایران جز فساد، دزدی و جنایت و آدمکشی و تحمیل تن فروشی رسمی و به اعتیاد کشاندن میلیونها انسان و دروغ وافترا که اساس معنویت اسلام و حزب جمهوری اسلامی بود و هست روایت دیگری از" معنویت" اینها را ندیده و نخواهد دید. این روز را عامدانه به روز جمعه انداخته اند تا بساط خرافات نماز جمعها و قمه کشی اسلامی و سنی و شیعه گری را چند ساعتی گرم کنند. و بلاخره با این نمایشنامه مسخره شش روزه حلقه روز هفتم فرا میرسد و آن روز مترادف میشود با روز جهانی کارگر. برای این روز نیز برنامه از پیش تعریف شده آماده است: به دیدار مجلس رفتن، مراسم دولتی گرفتن با سرپرستی خانه کارگر، سخنرانی فرماندار در "روز کارگر" و با دیدار خانواده کشته شده گان و معلولین جنگ و عزاداری آن را به پایان میرسانند.
تمام محتوا و هدف این فیلم مسخره که در هفت سریال ضد کارگری به نمایش گذاشته میشود سر تاپا ارتجاعی و ضد کارگری است. فیلم"هفته کارگر" جمهوری اسلامی و کارفرمایان و خانه کارگر نه تنها سر سوزنی به طبقه کارگر ربطی ندارد که در تقابل کامل با حق و مطالبه و ارزش واحترام طبقه کارگر تدارک دیده شده است! کل این سناریو را برای تضعیف روز جهانی کارگر و ممانعت از اتحاد و همبستگی کارگران مراکز مختلف، و برای خفه کردن صدای اعتراض به ندادن دستمزدهای معوقه و تعیین حداقل مزد بردگی امسال ، و به منظور جلوگیری از ابراز درد و نیاز واقعی امروز طبقه ما و ممانعت از رو آمدن خواست آزادی کارگران در بند و حق اعتصاب و تشکل و زندگی تدارک دیده اند. هفته کارگر رژیم برای مقابله با خواست و اهداف جنبش سوسیالیستی درون آن طبقه طراحی شده است. کارگران با اتحاد و همبستگی خود و برگزاری وسیعترین گردهمائیها در مراکز کار و زندگی خود به استقبال روز جهانی خود خواهند رفت و مراسمها و گردهمائیهای تماما مستقل از دولت و نهادهای دولتی و "هفته کارگر" را برگزار میکنند. و با این تلاش گام بزرگی در تقویت مبارزه طبقاتی و خود آگاهی خود بر خواهند داشت و تره برای برنامه های ضد کارگری "هفته کارگر" حاکمیت خورد نخواهند کرد.
جنبش سوسیالیستی طبقه و فعالین پیشرو آن با افشا ماهیت و اهداف "هفته کارگر" و تلاش برای تحریم و عدم شرکت در این نمایش مسخره از طرف همه بخشهای کارگری نفرت آگاهانه و متحدانه خود را از تداوم ضدیت سرمایه داران و حکومت اسلامی با کارگران بیش از پیش به نمایش خواهند گذاشت و راه پیشروی و اتحاد و همبستگی طبقاتی خود را تقویت و گسترش خواهند داد.

زنده باد اول مه روز جهانی طبقه کارگر!

مرگ بر سرمایه داری!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

سلام زیجی - ١٨ آوریل ٢٠١٢

S_zijji@yahoo.se