افق روشن
www.ofros.com

سمینار بررسی اصلاح قانون کار

و تاثیر آن بر زندگی و کار اقشار مختلف

کانون مدافعان ...                                                                                                   یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ٨ ژانویه ۲۰۱٦

آخرین سخنران سمینار علیرضا ثقفی

در باره "چه باید کرد"

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

سخنرانی ششم حسین آذرگشسب (فعال لغو کار کودک)

در رابطه با تاثیر این اصلاحات بر روی زندگی کودکان کار

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

سخنرانی پنجم هاله صفرزاده

تلاش دولت های فرانسه و مکزیک را برای اصلاح قانون کار و اعتراضات کارگری علیه آن

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

سخنرانی چهارم جعفر عظیم زاده

در باره تاثیر این اصلاحات بر روی زندگی کارگران

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

سخنران سوم خانم الف - پگاه (پرستار)

در رابطه با شرایط کار پرستاران

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

دومین سخنران سمینار یکی از دانشجویان

در باره تاثیر اصلاحات قانون کار بر زندگی دانشجویان

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

اولین سخنران سمینار آقای محمد پوره، (معلم)

در باره تاثیر  اصلاح قانون کار بر زندگی معلمان

    برای گوش دادن به سخنرانی اینجا کلیک کنید.

***************

سمینار بررسی اصلاح قانون کار و تاثیر آن بر زندگی و کار اقشار مختلف

دوم دی ماه ۱۳۹۵، سمینار بررسی اصلاح قانون کار و تاثیر آن بر زندگی و کار اقشار مختلف با حضور جمعی از فعالان کارگری، لغو کار کودک، زنان، دانشجویان، پرستاران و معلمان برگزار شد. در این سمینار مساله ضرورت دفاع از حقوق کارگران، زحمتکشان و همه مزد وحقوق بگیران مورد تاکید قرار گرفت و شرکت کنندگان از زوایای مختلف به بررسی تاثیر تغییر قانون کار در بخش های مختلف جامعه پرداختند.
از آنجا که نیروی کار نقش اصلی را در تداوم حیات جامعه دارد و هر گونه تغییری در مناسبات کار تاثیر مستقیمی بر زندگی بخش های مختلف جامعه دارد، در این نشست بندهای پیشنهادی اصلاحیه قانون در مورد حذف حداقل سن کودکان از کارهای کارآموزی (بند ۱۱۲)، تاثیر خصوصی سازی بر آموزش و پرورش، تحمیل قراردادهای موقت و کمتر از یک ماه و حتا روزانه به معلمان، پرستاران و کارگران، بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت و حذف نام این سازمان از قانون کار که منجر به تضیع حقوق صاحبان این سازمان یعنی کارگران و زحمتکشان می شود، بازتر کردن دست کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری و حذف بیمه اجباری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین بندهای دیگر آن که تاثیر مستقیمی بر زندگی زنان، پرستاران، معلمان، دانشجویان دارد، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مساله مبارزات کارگران در سراسر جهان برای مقابله با فشار بیشتر بر سفره کارگران و ضرورت همبستگی با آنان جهت مقابله با نظام سرمایه داری در سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در پایان نیز بر همبستگی هر چه بیشتر بخش های مختلف جنبش اجتماعی علیه سرکوب و اعمال بی حقوقی علیه اقشار تحت ستم و ضرورت هماهنگی و همدلی میان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی، پرستاران و معلمان و فعالان اجتماعی لغو کار کودک تاکید گردید و عنوان شد که اگر قرار است تغییری در قانون کار صورت گیرد تنها در صورتی مورد قبول خواهد بود که در جهت رفع محرومیت ها و افزایش حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی مزد وحقوق بگیران باشد و محدودیت های جدی برای کارفرمایان و استثمارگران نیروی کار ایجاد کند و این کار وظیفه ی خود کارگران و زحمتکشان و نمایندگان واقعی آنان است تا بر مبنای نیازهای واقعی شان تغییرات لازم را در قوانین کار اعمال کنند. فایل های صوتی سخنرانی ها به تدریج منتشر خواهد شد.

فعالان کارگری برگزارکننده سمینار