: اطلاعیه

همگام و متحد با همه کارگران ایران

روز ٢۵ تیر خواسته های خود را مستقل فریاد می زنیم


بیست چهارم تیر ماه هشتاد و پنج


جمعی از کارگران ایرانخودرو:

دوستان و همکاران گرامی

خواست کارگران ایران خواست ماست ما کارگران برای رسیدن به خواسته های خود راهی غیر از اتحاد نداریم تنها کارگران متحد می توانند به خواستهای خود برسند ما در راستای اتحاد از فراخوان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری اعلام پشتیبانی کرده وعین متن اطلاعیه آنهارا جهت آگاهی شما همکاران عزیز می رسانیم.

روز ٢۵ تیر مطالبات خودرا مستقلا" فریاد می كنیم.

کمیته پیگیری:

< دعواهای خانه كارگربا وزارت كار، ربطی به منافع كارگران ندارد >

كارگران،

بیاید مطالبات خودرا مستقل از جنگ های زرگری فریاد كنیم.

بیاید ٢۵ تیر را روز اعتراض به بی حقوقی مطلق تبدیل كنیم.

امروز خانه كارگر،شورای عالی كار ،شورا های اسلامی كارو وزارت كاربرای خوش خدمتی به سرمایه داران گوی سبقت را از هم می ربایندو در ظاهر برای ما اشك تمساح می ریزند.
آنچه تا به این روز از موجودیت خانه كارگر ، شوراهای اسلامی و وزارت كار نصیب كارگران شده: گرسنگی ، بیكاری،زندان ، اخراجهای وسیع و خروج خیل كارگران از شمول قانون كار بوده است.

آنچه از تغییر و تحمیل قوانین توسط وزارت كار و لاپوشانی توسط خانه كارگر و حمایت از قوانین ضدكارگری توسط شوراهای اسلامی كار نصیب كارگران شده: هیولای قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضاء و دستمزدهای زیر خط فقر است.
آنچه امروز از وجود خانه كارگرو شوراهای اسلامی كار و وزارت كارسرمایه داران طی سالهای متمادی با توسل به فریب ونیرنگ نصیب كارگران شده: ضرب و شتم كارگران ، حمله به تشكل های كارگری ، زندانی شدن منصور اسالو و خیلی از كارگران دیگر شده است.
امروز كارگران باید مستقل از كشمكش قدرت طلبانه جناحهای در گیر مطالبات خود را دنبال كنند.

ماكارگران،

روز ٢۵ تیر متحدانه فریاد می كنیم :

اعتصاب حق مسلم ماست.

قراردادموقت ملغی بایدگردد.

منصوراسالو آزاد باید گردد.

آزادی تشكل حق مسلم ماست.

كارگرزندانی آزاد باید گردد.

ننگ براین زندگی این همه شرمندگی.

زندگی انسانی حق مسلم ماست.


كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای آزادكارگری

٢٣/٤/١٣٨٥

www.komiteyepeygiry.com

Azaditashakol@yahoo.com

دوستان و همکاران گرامی

فردا ٢۵ تیر سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی است ٢۵ تیر روز بیمه است این روز برای تضمین امنیت شغلی و برای ایجاد شرایط امنیت جانی وبرای رفاه و آسایش کارگران بوجود آمده است ولی امروز تنها چیزی که برای ما کارگران باقی نما نده همان امنیت شغلی وامنیت جانی و رفاه و آسایش می باشد.با وجود سیستیم سرمایه داری و خصوصی سازی وبرقراری قراردادهای موقت با وجود شرکتهای پیمانکاری ما کارگران هرگز از این نعمتها بر خوردار نخواهیم شد.

ما ضمن تائید خواستهای کمیته پیگیری خواستهای دیگری نیز داریم که از همه کارگران می خواهیم برای رسیدن به آن مبارزه و تلاش کنند.

١- ما هر گونه دست اندازی به حقوق کارگران را محکوم می کنیم ما اعلام می کنیم بهسازی قراردادهای موقت غیر از فریب ما کارگران چیزی بیش نیست ما هر گونه قرارداد موقتی را بی اعتبار می دانیم کارگران باید از امنیت شغلی بر خوردار گردند یا با کاردائیم و یا با بیمه بیکاری.

٢- سازمان تامین اجتماعی مال کارگران است بذل و بخشش آن برای ما غیر قابل قبول است وزارت رفاه هیچگونه حقی در این سازمان ندارد . در حالیکه هزاران کارگر بیکار و هزاران کارگر بازنشسته از کمی حقوق رنج می برند تحت حمایت قرار دادن تیم فوتبال استقلا ل و خرید بازیکنان میلیونی جرم نا بخشودنی است .سازمان تامین اجتماعی باید از وزارت رفاه جدا و تحت اختیار نمایندگان کارگران قرار بگیرد.

٣- مصوبه اخیر شورای عالی کار از نظرما کارگران بی اعتبار است برگشت به عقب برای ما پذیرافتنی نیست در حالیکه هیچگونه امنینت شغلی وجود ندارد و کارگران با کوچکترین بهانه از کار بیکار می شوند و هیچ ارگانی حاضر به جوابگوئی نیست و وزارت کار فاقد قدرت اجرای می باشد هیچ کارگری به تنهای قادر به توافق با کارفرما نخواهد شد وهیچ کارفرما با نداشتن تشکلهای کارگری به تنهای حاضر به توافق با کارگر نخواهد بود حقوقهای افزایش یافته از نظر ما نه تنها زیاد نیست بلکه زیر خط فقر می باشد ما بازهم اعلام می کنیم حقوق ها باید نسبت به تورم تعیین و اعلام گردد.

٤ - ما خواهان اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور می باشیم.در حالیکه چند سال از اعلام اجرای قانون سخت و زیان آور گذشته است ولی سازمان تامین اجتماعی با کارشکنی و ایجاد موانع از اجرای این قانون سرباز می زند و امروز خیلی از کارگران به دلیل همان کارشکنیها نتواسته اند باز نشسته شوند ما خواهان لغو این قوانین من در آوردی هستیم.

۵- ما خواهان اجرای قانون بازنشستگی صنایع و نوسازی می باشیم اکثر کارگران با وجود پرداخت حق بیمه سربازی هنوز چشم به راه اجرای این قانون هستند در حالیکه وزارت رفاه با پول ما کارگران تیم فوتبال می خرد حق هم دارد از اجرای این قوانین سر باز زند.

٦- ما وجود بیمه های تکمیلی را ظلم آشکار به خود می دانیم وقتی که از ما کارگران ماهانه حق بیمه کسر می شود چرا باید خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی پایین باشد که ما کارگران مجبور شویم از بیمه تکمیلی استفاده کنیم . آیا این روش غیر از کیسه کردن ما کارگران می باشد میلیاردها تومان پول ما کارگران صرف ساخت بیمارستان میلاد شده است در حالکیه خدمات بهتر آن بدون بیمه تکمیلی امکان پذیر نمی باشد. کارگران حق دارند با وجود پرداخت حق بیمه آنچنانی از خدمات بیمه به رایگان استفاده کنند ما خواهان بهره مند شدند کارگران به رایگان از خدمات بیمارستان میلاد و سایر مراکز خدمات درمانی هستیم.

٧- ما خواهان بازگشت به کار تمام کارگران اخراجی که به جرم شرکت در اعتصاب از کار بیکار شده اند هستیم. اعتصاب حق مسلم ما کارگران در مقابل تجاوز به حق خود می باشد شرکت در اجتماعات کارگری و اعتصاب در قانون سازمان جهانی کار جرم نیست ما خواهان لغو محدودیتهای حقوقی بر علیه کارگران می باشیم.

٨ - ایجاد تشکلهای آزاد کارگران بدون دخالت دولت و کارفرما حق مسلم ما کارگران می باشد قانون شوراها مانع ایجاد تشکلهای آزاد کارگران می باشند ما خواهان لغو قانون شوراهای اسلامی کار بوده و خواهان اجرای مصوبات سازمان جهانی کار برای ایجاد تشکلهای آزاد کارگری می باشیم.

٩ - ما کارگران تنها تشکلهای کارگری را به رسمیت می شناسیم که توسط ما کارگران ایجاد و نمایندگی کنند ما هر گونه تشکلهای غیر این را به رسمیت نمی شناسیم ما نمایندگان انتصابی وزارت کار در اجلاس سازمان جهانی کاررا غیر قانونی می دانیم ما خواهان انتخاب نمایندگان کارگران در یک انتخاب سراسری و آزاد برای حضور در سازمان جهانی کار هستیم.

١٠- ما ضمن محکوم کردن سانتاژهای روزنامه کارو کارگر و سایت خبرگزاری کارایران (ایلنا) در ایجاد جو علیه دستمزدهای اعلام شده وعدم درج اخبار واقعی کارگری خواهان لغو سانسور و انتشار مطبوعات آزاد کارگری هستیم.

١١- ما خواهان افزایش حقوق کارگران بازنشسته می باشیم دارائی صندوق سازمان تامین اجتماعی حقوق پس انداز شده کارگران بازنشسته می باشد سازمان تامین اجتماعی با سرمایه گزاری از این پس اندازها امروز متمولترین سازمان می باشد کارگران باز نشسته حق دارند امروز از دسترنج خود بهره مند شوند.

زنده باد هبستگی کارگران

جمعی از کارگران ایرانخودرو

ikcokar@yahoo.com

٢٤/٤/١٣٨۵