: جمعی از کارگران ایران خودرو

اعتراض کارگران ایران خودرو به سیاستهای ضد کارگری خانه کارگر


دوازدهم تیرماه هشتاد و پنج


به دنبال تلاش خانه کارگربرای لغو دستمزدهای اعلام شده از طرف شورای عالی کار وسیاستهای ضدکارگری این تشکل و همراهی آنان با کارفرمایان در یک جبهه علیه کارگران باعث اعتراض شدید کارگران ایران خودرو به این مسله شده است.

خانه کارگر همراه و همگام با کارفرمایان علیه کارگران

ما از بیگانگان ننالیم بلکه آنچه با ما کرد آشنا کرد

همکاران گرامی و دوستان کارگر

امروز خانه کارگر که بنام ما کارگران حضور خودرا با قدرت دولت در تصمیم گیریها در خصوص زندگی ما کارگران موجهه اعلام می کند تمام امکانات خودرا بر علیه دستمزد اعلام شده از طرف شورای عالی کار به کار گرفته است تا بخاطر اختلاف با وزارت کارما کارگران را در آتش این اختلافات بسوزاند دامنه این عقده گشائی به جای رسیده است که خانه کارگر کار فرمایان را وادار کرده تا به مصوبه شورای عالی کار که نماینده خود کار فرمایان آن را بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران تصویب و امضاء کرده اعتراض کنند اگر کارفرمایان به این مصوبه معترض بودند حرفی نبود ولی امروز کسانی به این مصوبه معترض هستند که نام خانه کارگر بروی خود گذاشته و با حمایت دستهای شناخته شده می خواهند وزارت کار را به استیصال بکشاند و وزارت کار را مجبور کنند تا از مصوبه خود عدول کرده و نرخ دستمزدها را به دلخواه خانه کارگر نه به دلخواه کار فرمایان چون کارفرمایان قبلا این مصوبه را قبول کرده و آن را امضاء کرده اند و خیلی از آن خوشحال وراضی هستند چون کارفرمایان فکر می کردند شاید این اعلام دستمزدها کمتر از زیر خط فقر است مورد پذیرش جامعه کارگری قرار نگیرد.

خانه کارگر به جای اعتراض به پایین بودن این مصوبه به جای اعتراض به تصمیم شورای عالی کار به جای اعتراض علیه قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری تمام امکانات خودرا بسیج کرده تا ثابت کند که چون نماینده خانه کارگر در شورا وجود نداشته این مصوبه غیر کارشناسی است خانه کارگر با دادن آدرس عوضی می خواهد با ترساندن ماکارگران از بیکاری و اخراج ما رابه مرگ برساند تا به تب راضی شویم .

دوستان و همکاران گرامی

اگر یادمان باشد سال پیش در پی اعلام دستمزدها و اعتراض جامعه کارگری خانه کارگر برای فرار از زیر فشار اعتراضات کارگران به نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار خانه کارگر اعلام می کرد نماینده خانه کارگر چون تنها بوده نمی توانسته در این تعیین دستمزدها نقش داشته باشد و اکنون برای ما کارگران روشن شد که نماینده خانه کارگر نه تنها در تعیین این مصوبه نقش داشته بلکه رای خودرا به نفع کارفرمایان داده است چون امسال که نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار حضور نداشت این اتفاق نیافتاده و برای همین خانه کارگر از بیرون تلاش می کند تا بتواند با استفاده از امکانات خود این مصوبه را به نفع کارفرمایان تغییر دهد بهانه خانه کارگر اخراج کارگران قراردادی می باشد .
در حالیکه این اتفاق نه تنها در شرکت ما نیفتاد بلکه شرکت با اجرای این مصوبه به یکی از خواسته های کارگران جامعه عمل پوشاند در حالیکه ما امروز شاهد شادی هزاران کارگر که با اجرای این مصوبه به استخدام رسمی شرکت در آمده اند هستیم از طرفی، شاهد ناراحتی دهها کارگر می باشیم که به خاطرشرکت در اعتصاب ١٧ اسفند از شرکت اخراج شده اند.
دلسوزی خانه کارگر به خاطر اخراج کارگران نیست خانه کارگریها که خود شاهد این اعتصاب بودند چشمان خودرا در مقابل این اخراج ها بسته اند مشکل خانه کارگر اختلافاتی درونی و فرقه گرائی است. مشکل خانه کارگر این است به جای تکیه بر کارگران می خواهد با سوء ازشکاف بوجودآمده برای خود کلاهی بدوزد در حالیکه مدیریت شرکت داشت با استفاده ازاین مصوبه کارگران قراردادی را رسمی می کرد وروزنه امیدی در دل هزاران کارگر قراردادی روشن شده بود با دخالت آشکار خانه کارگر و عقب نشینی شورای عالی کار از مصوبه خود دوباره یاس و نا امیدی به میان کارگران باز گشته است.
ما کارگران ایران خودرواین حرکات خانه کارگر را محکوم کرده واز کارگران دلسوز که در روزنامه کار و کارگر و در سایت ایلنا قلم می زنند می خواهیم دست از دشمنی با کارگران بر دارند ما اعلام می کنیم:
دستمزدهای اعلام شده از طرف شورای عالی کار نه تنها به هیچ وجهه متناسب با تورم نمی باشد بلکه زندگی با این دستمزدها چیزی غیر از فلاکت و بد بختی برای ما کارگران ندارد اگر قرار است مصوبه دستمزدها تغییر پیدا بکند و بقول نماینده کار فرمایان دولت می تواند در هر ماه مصوبه جدید اعلام کند این مصوبه باید متناسب با تورم نه متناسب باسود هنگفتی کارفرمایان تصویب و اعلام شود.

ما در شرایط کنونی دریافت دستمزد کمتر از پانصد هزار تومان را زندگی زیر خط فقر می دانیم.

ما اعلام می کنیم باید قراردادهای موقت لغو و تمام کارگران قراردادی استخدام رسمی شوند.

ما خواهان انحلال تمام شرکتهای پیمانکاری و
استخدام کارگران این شرکتها در خود شرکت ایران خودرو می باشیم.

ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراج شده اعتصابی می باشیم .

جمعی از کارگران ایران خودرو

نهم تیر ماه هشتاد و پنج

ikcokar@yahoo.com