:اطلاعیه

!از سایت «اتحاد كمیته های كارگری» دیدن كنید

اتحاد كمیته های كارگری


بیست ششم تیر ماه هشتاد و پنج


سایت کارگر امروز

در اول مه سال ۱۳۸۴ «اتحاد كمیته های كارگری» با انتشار بیانیه ای اعلام موجودیت كرد. «اتحاد كمیته های كارگری» متشكل از چندین كمیته كارگری در شهرهای مختلف ایران و همچنین جمع هایی از كارگران در چند استان می باشد. اطلاعیه ها و بیانیه اعلام موجودیت «اتحاد كمیته های كارگری»، و همچنین اعلامیه های منتشر شده توسط كمیته های مختلف، در وبلاگ «اتحاد كمیته های كارگری» قابل دسترسی است.

لطفا از این سایت دیدن كنید. چنانچه خودتان سایتی دارید و از فعالیت های كمیته های كارگری حمایت می كنید، آدرس «اتحاد كمیته های كارگری» را به لیست لینك های خود اضافه كنید.

با تشكر، مسئول سایت

۲۰ تیر ۱۳۸۵

http://komiteye-kargari.blogspot.com

daneshe_mobarezeh@yahoo.ca