: نامۀ

رانندگان اخراجی شرکت واحد به
به سازمان بازرسی کل کشور، شعبه سیاسی قضایی ایران


پنجم تیر ماه هشتاد و پنج


سازمان بازرسی کل کشور شعبه سیاسی قضایی ایران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند پیرو شکایت شماره ثبت رایانه ٧٩٩٦ مورخه ٢٤ /١٢/١٣٨٤ که از طرف جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به آن سازمان ارسال گردیده مبنی بر اینکه از مورخه ١٦/١١/١٣٨٤ عده ای از کارگران را به صورت انفرادی و یا گروهی دستگیر و بدون رعایت موازین قانونی و حقوقی از تفهیم اتهام به بازداشتگاههای مختلف اطلاعات امنیت برده پس از انجام بازجوئی خشونت آمیز های غیر معمول و کارت به گردن انداخته عکس گرفته به زندان اوین منتقل کرده و در آنجا پس از متحمل شدن نقض قانون حقوق شهروندی که ماده ٦ می گوید در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.


ماده ٧ بازجویان ومأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدامهای خلاف قانون خود داری ورزند.

پس از چهار الی شش روز محبوس بودن در زندان اوین که برای بعضی از افراد تفهیم اتهام شده و به اکثر آنان نیز تفهیم اتهام نشده است از سوی دادگاه انقلاب حکم برائت و برگشت به کار بلامانع صادر شده اما متاسفانه شرکت نه تنها از پذیرفتن افراد خودداری بلکه آنان را وادار به تسویه حساب اجباری نموده است و به اداره کار مراجعه کرده ایم شکایتمان را ثبت نکرده و باز هم شاهد نقض قانون و حقوق کارگر و شهروند که طبق ماده ١٨ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید و تبصره ماده ١٨ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل ۵٠ در صد از حقوق ماهانه او را به صورت علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید ولی متاسفانه تاکنون هیچکدام از این احکام اجرا نشده است با توجه به شرایط سخت اقتصادی ١٨٠ خانواده کارگران مذکور خواهشمند است در اسرع وقت دستور رسیدگی را صادر فرمائید.

با سپاس فراوان جمعی از کارگران اخراجی شرکت واحد تهران