افق روشن
www.ofros.com

بعد از احسان فتاحیان "فصیح یاسمنی" به‌ دار آویخته‌ شد

احمد اندریاری                                                                                                    یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨

امروز ٦ ژانویه‌ ٢٠٠١٠ ساعت ۴ بامداد زندانی سیاسی کورد "فصیح یاسمنی" به‌ دار آیخته‌ شد،علرغم پیگری خانواده‌ نیروهای اطلا عاتی اعلام کرده‌اند که‌ پیک "فصیح" را به‌ خانواده‌اش تحویل نمی دهند و گفته‌اند که‌ بعد از گذشت ٦ ماه محل دفن نامبرده‌ را به‌ اطلاع خانواده‌اش میرسانند.
فصیح یاسمینی متولد ١٣٦٠ به شماره شناسنامه ٦١٣ اهل روستای ' هندوانه‌' از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی. شاکیپرونده‌ : وزارت اطلاعات
دادگاه بدوی: شعبه اول دادگاه انقلاب شهر خوی حکم بدوی اعدام را صادر کرد. درشعبه‌ی دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به‌ شماره پرونده: ١٠/٨٧/٨٧٠٩٧۵ ت حکم اعدام ایشان تایید شد.
"فصیح یاسمنی" در سال ١٣٨٦ به‌ همراه‌ پدرش "حسین یاسمنی"، ٦۵ ساله دستگیر شده‌ بودند که‌ پدر نامبرده‌ به ٢ سال حبس تعزیری محکوم شد. لازم به‌ یاد اوریست که‌ "فصیح"از بیماری صرع رنج می برد و به‌ جز شکایت وزارت اطلاعات هیچ سند دیگری دال بر متهم بودن ایشان در میان نبود و خود "فصیح" به وکیلش گفته بود که تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده است.
لازم به‌ یاد اوریست که‌ در تاریخ ١١ نوامبر سال ٢٠٠٩ زندانی دیگر کرد "احسان فتاحیان"در زندان مرکزی شهر سنندج به‌ دار آویخته‌ شد و اعدام کردن "فصیح" دومین اعدام زندانیان سیاسی کرد در مدت دو ماه‌ گذشته‌ میباشد به‌ همین دلیل موج نگرانی در میان خانوداه‌ زاندانیان به‌ اعدام محکوم شده‌ و فعالین حقوق بشری در کردستان به‌ همراه‌ اورده‌ است. هم اکنون ١٧ زاندانی سیاسی و مدنی کورد دیگر در زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم اعدام میباشند که‌ اسامی انها به‌ این شیوه‌ میباشد:

١- زینب جلالیان ٢- حبیب الله‌ لطیفی ٣- شیرکو معارفی ۴- فرهاد وکیلی ۵- فرزاد کمانگر ٦- علی حیدریان ٧- حسین خضری ٨- رشید آخکندی ٩- محمد امین آگوشی ١٠- احمد پولاد خانی ١١- سید سامی حسینی ١٢- سید جمال محمدی ١٣- رستم ارکیا ١۴- مصطفی سلیمی ١۵- انور رستمی ١٦- حسن ‌تالعی ١٧- ایرج محمدی

تنظیم کنندە خبر: احمد اندریاری

arezandaryari@gmail.com