افق روشن
www.ofros.com

خواسته های ما آنچنان عجیب و غریب هم نیست

بردیا                                                                                                               دوشنبه ١٩ بهمن ۱٣٨٨


سلام

خواسته های ما آنچنان عجیب و غریب هم نیست

خواسته های ما:

اکثر مردم ما خواهان پی افکندن بنیان های واقعی آزادی و برابری در جامعه هستند، اگر خواهان استقرار قدرت شورایی به عنوان هدفی فوری هستند،اگر خواهان تحقق فوری آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، شوراها و کلیه تشکل های صنفی و دموکراتیک هستند. اگر خواهان لغو ستم ملی و برابری تمام ملیت های ساکن ایران هستند، اگر برای برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان و لغو تبعیض بر پایه جنسیت مبارزه می کنند، اگر خواهان جدائی کامل دین از دولت و مذهب از مدارس هستند، اگر برای انحلال تمام دستگاه های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات پیکار می کنند، با ما یک زبان هستند.

کجای خواسته های ما عجیب و غریب و یا دست نیافتنی هست؟

بردیا

كارگران ايران خودرو - دوشنبه نوزدهم بهمن ١٣٨٨