افق روشن
www.ofros.com

!حال و هوایی دگر

فعالین نشریه بذر                                                                                 چهارشنبه ٢۵ آذر ۱٣٨٨

دانشگاه تهران از صبح امروز حال هوای دیگری داشت امروز قرار بود تجمعی همچون روزهای قبل بر گزار شود. به در ١٦ آذر که میرسم شواهد کاملا از شلوغی در دانشگاه حکایت می کنند. دم در به شدت کارت ها کنترل میشود و تعدادزیادی نیروی امنیتی در اطراف دانشگاه پراکنده است وارد دانشگاه میشوم به طرف دانشکده فنی که میروم از دور شلوغی معلوم است.
این تجمع به خاطر هتک حرمت به دانشگاه و حضور نیروی نظامی به دانشگاه از ١٨ تیر ٧٨ تا ١٦ آذر ٨٨ شکل گرفته است جمعیت بسیار زیاد است و با نزدیک شدن به ساعت ٢ که از قبل ساعت شروع تجمع اعلام شده تعداد زیادی دانشجو در محل دانشکده جمع میشوند. تعداد دانشجویان بین ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ نفر است به طوری که تجمع به بیرون ساختمان فنی نیز رسید و تعدادی در جلوی محوطه فنی تجمع کرده اند. در طرف مقابل نیز تعدادی از بسیجیان و نیروهای که از صبح امروز از دیگر نقاط و بیرون دانشگاه جمع آوری کرده اند در محل حاضرند.
با شروع تجمع دانشجویان شروع به دادن شعارهای همچون روزهای قبل میکنند و تعدادی از دانشجویان شروع به سخنرانی میکنند و به این مسئله اعتراض دارند که حرمت دانشگاه توسط نیروهای امنیتی و بسیجی که اصلا دانشجو نیستند مورد اهانت قرار گرفته است. چگونه است که دانشجویان برای ورود به دانشگاه با مشکل مواجه هستند اما نیروهای سرکوبگر بدون هیچ گونه کارتی به راحتی وارد دانشگاه میشوند و از آنها هیچگونه مدرک شناسایی خواسته نمی شود؟
این سخنان با تشویق زیاد دانشجویان روبرو شد در ادامه نیز تعدادی از اساتید دانشکده فنی و حقوق دانشگاه به نشانه حمایت از دانشجویان کلاسهای خود را تعطیل کردند و به میان دانشجویان آمدند که این عمل با ابراز احساسات بیش از پیش دانشجویان روبرو شد. در این میان از بیرون دانشگاه خبر میرسد که تعداد زیادی نیروی امنیتی و گارد ضد شورش دانشگاه و خیابانهای اطراف دانشگاه را به تصرف خود درآورده و قصد ورود به دانشگاه را دارند. این امر با واکنش سریع دانشجویان مواجه میشود و دانشجویان علام میکنند که اگر نیروی نظامی وارد دانشگاه بشود کل دانشگاه را به تعطیلی می کشانند.
این تجمع با این سخنان به پایان میرسد که دانشجویان تا رسیدن به خواسته های خود دست از عتراض و تحصن برنمیدارند خواسته های دانشجویان لغو تمام احکام کمیته های انضباطی؛ آزادی تمام دانشجویان دستگیر شده و استعفای فرهاد رهبر ریئس دانشگاه تهران است.
تا زمان ارسال این گزارش نیروی نظامی وارد دانشگاه شده اند اما هیچگونه درگیری مشاهد نشده و دانشگاه به حالت نیمه تعطیل درآمده همچنین هلی کوپتری در بالای دانشگاه در حال مانور است .

گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر

٢٣ آذر ١٣٨٨

Email: bazr1384@gmail.com
Bazr1384.com
Bazr1384.blogfa.com