افق روشن
www.ofros.com

سرکوب و شکنجه زنان زندانی در اوین و حمله و دستگیری مادران عزادار

فعالین حقوق بشر                                                                                                   یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨


سرکوب و شکنجه زنان زندانی در اوین

رسانه های خبری جهان و فعالین حقوق بشر در سطح بین المللی اعلام کرده اند که شمار دستگیرشدگان بعد از ششم دی ماه ( عاشورا) از مرز ٢٠٠٠ نفر گذشته است. بخش زیادی از این اسیران را زنان و دختران معترض تشکیل می دهند. رفتار نیروی سرکوب و زندانبانان با کل انسان های اسیر از نوع وحشیانه ترین رفتارها است. با این همه، آنچه علیه زنان اسیر اعمال می شود بسی سبعانه تر است. فعالین حقوق بشر و دموکراسی می گویند که در بند موسوم به «متادون» یا قرنطینه زندان اوین هولناک ترین شکنجه ها در وسیع ترین سطح علیه زنان اعمال می شود. زندانیان زن در زیر فشار سرما می لرزند، هیچ دسترسی به پوشاک و لباس گرم ندارند، از حداقل تغذیه محروم هستند، هیچ ملاقاتی به آنان داده نمی شود، هر نوع امکانات حراست از سرما را از آنان دریغ می کنند، هیچ لباس و غذا و وسائلی را از خانواده های آنان تحویل نمی گیرند و به آنان نمی رسانند. تراکم زندانیان در بندها بیش از حد تصور است. فشار این تراکم در حدی است که هر نوع آرامشی در حداقل ساعات شبانه روز هم از آنان به طور کامل سلب شده است. زنان و همه زندانیان برای انجام مصاحبه های اجباری تلویزیونی زیر فشار ضرب و شتم و شکنجه و تهدید و ارعاب قراردارند. برای شکستن مقاومت آنان از هیچ جنایتی دریغ نمی شود. آنچه در اوین و سایر زندان های جمهوری اسلامی جریان دارد از مصادیق بارز جنایت سرمایه علیه بشریت است. ما از همه جهانیان به ویژه از طبقه کارگر بین المللی می خواهیم که در هر کجا هستند به این جنایت اعتراض کنند.

فعالین حقوق بشر و دموکراسی

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ١٨ دی ٨٨

--------------------------------------

گزارشی از دستگیری مادران عزادار توسط یکی از حامیان آنها(شنبه ای مه آلود)

این شنبه نیز سركوبگران ضد آزادی بشر به مادران داغدارو حامیانشان رحم نكردند !وآنهارا در كمال بیرحمی با تر فند های خاص خودشان به این معنا كه چند سوال را باید جواب بدهید ویا پرسشنامه ای را باید پر كنید آنها را به داخل ماشین هایی كه از قبل آماده كرده بودند به مركز نگهداری بازداشت شده ها در وزرا بردند! ساعت ۵ كه به پارك رسیدم سكوت عجیبی بود انگار همه جا را مه گرفته بود فقط سكوت بود دیگرچشم ها حرف نمیزدند.
كسی اشاره ای نمیكرد همه پنهان چشمها بسته لبها با سوزن سكوت دوخته شده بود تمام گوشه وكنار پارك پراز مامور بود.به تنهایی گام بر میداشتم وبا چشمانم در گوشه وكنار به دنبال دوستانم میگشتم تااینكه دست مهربانی مرا به سوی خود كشید واز پارك بیرون بردوگفت: دوستانت را گرفتند !از پارك بیرون آمدم اما همچنان دلم در آنجا ماند در كنار جای پای دوستانم در آن شنبه مه آلود .....

یکی از حامیان مادران عزادار

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران١٩ /١٠/٨٨

--------------------------------------

یورش نیروهای امنیتی - انتظامی به مادران عزادار ودستگیری تعداد از آنها

نیروهای امنیتی - انتظامی به مادران عزادار که در کنار میدان آب نمای پارک لاله در حال جمع شدن بودند یورش بردند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: ازحوالی ساعت ١٦:۴۵ ماداران عزادار در حال جمع شدن کنار میدان آب نمای پارک لاله بودند که با یورش نیروهای لباس شخصیها و نیروی انتظامی مواجه شدند در این یورش تعدادی از مادران دستگیر شدند. شاهدان عینی شاهد دستگیری حداقل 3 تن از مادران عزادار بودند. مادران عزادار دستگیر شده به نقاط نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی مادران در مقابل اعمال غیر قانونی و دستگیر شدن توسط نیروهای امنیتی - انتظامی مقاومت می کردند و به اعمال آنها اعتراض می کردند که این کار غیر قانونی و غیر انسانی است. ولی نیروهای امنیتی - انتظامی با عربده کشی و توهین مادران را در یکی از ون های نیروی انتظامی قرار دادند. آنها همچنین هنگام دستگیری و انتقال مادران به خودروهای ون از آنها عکس و فیلم می گرفتند.
نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی که پیش از تجمع مادران در پارک لاله مستقر شده بودند.تعدادی از آنها با تعدادی ون در کنار میدان آب نما مستقر شده بودند و لباس شخصیها در تمامی نقاط پارک و حتی بیرون پارک بصورت پیاده و موتور سوار در حال گشت زنی بودند.آنها زنان و دختران عابر را هم مورد سئوال جواب و برخورد قرار می دادند.