افق روشن
www.ofros.com

شکنجه های قرون وسطائی موجی از نگرانی

و نفرت در بین خانواده دستگیر شدگان قیام بر انگیخته است

فعالین حقوق بشر                                                                               چهارشنبه ٢٠ مرداد ۱٣٨٨

بنابه گزارشات رسیده، خانواده های دستگیر شدگان قیام مردم ایران در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند.پس از انتشار و تایید شکنجه های وحشیانه و قرون وسطائی در بازداشتگاهها و زندانها موجی از نگرانی و نفرت خانواده های دستگیر شدگان را فرا گرفته است. روز سه شنبه ٢٠ مرداد ماه حدود ٩٠ نفر از خانواده های بازداشت شده ها از زمان شروع وقت اداری به انتظار تعیین قرار كفالت و یا وثیقه برای عزیزانشان در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند. هنوز اسامی تعدادی از بازداشت شده های هفته گذشته از طرف دادگاه انقلاب تایید نشده و خانواده ها در پی انتشار و تایید خبرهای شکنجه های قرون وسطائی در بازداشتگاهها و زندانها در نگرانی از وضعیت سلامتی عزیزانشان بسر می برند.روزانه چندین اسم كه تعداد آنها به کمتر از سی نفر نمی رسد از طرف دادگاه انقلاب برای تعیین كفالت اعلام می شود.در برخی از خانواده ها در كنار خوشحالی نوعی نگرانی از چگونگی تهیه كفالت و وثیقه نیز دیده می شود و اگر هم اعتراض كنند تنها جوابی كه می شنوند همین كه هست به جای اینكه اینجا بایستید و وقت ما را بگیرید بروید دنبال تهیه فیش حقوقی و سند تا زمانی كه فیش حقوقی و یا سند تهیه نكنید فرزندتان همچنان در زندان می مانند كه باعث افزایش فشار روحی روی خانواده ها شده است. تعدادی از بازداشت شده ها كه قرار كفالت برای آنها اعلام شده به دلیل مشكلاتی كه خانواده ها به خاطر عدم توان تهیه كفالت و یا وثیقه همچنان در زندان بسر می برند.
در مقابل درب سالن ملاقات زندان اوین نیز ده ها نفر از خانواده ها تجمع اعتراضی بر پا كرده اند و همچنان خواستار ملاقات با عزیزان خودهستند .تعدادی از خانمها در حالی كه فرزند كوچكی در آغوش دارند ساعتها به انتظار می ایستند تا شاید بتوانند قرار ملاقات با همسران خود بگیرند.از طرفی دیگر روزانه چندین اسم از طرف زندان اوین تایید می شود كه هنوز به تایید دادگاه انقلاب نرسیده كه این خود نگرانی خانواده ها را چند برابر می كند. لیست جدیدی از اسامی دستگیر شدگان قیام مردم ایران جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. ١- هادی قلی پور ٢٢ ساله چهارشنبه ١٤ مرداد در حوالی بهارستان بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص
٢- مهران اسماعیل زاده ٢٤ ساله شغل ازاد چهارشنبه ١٤ مرداد در ونك بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص
٣- مرتضی صفری ٢٩ ساله متاهل چهارشنبه ١٤ مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده
٤- امین رحیم زاده 24 ساله دانشجوی صنایع چهارشنبه ١٤ مرداد در خیابان سعدی بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص
۵- مرتضی عباس پور ٢۵ ساله لیسانس اقتصاد چهارشنبه ١٤ مرداد در حوالی بهارستان بازداشت و به كلانتری ١٦٠ منتقل و سپس به اوین منتقل شده اگر چه روز گذشته نام وی به تایید زندان اوین رسیده اما هنوز دادگاه انقلاب تایید نكرده
٦- ابراهیم ضیایی فر ٢٩ ساله فوق دیپلم حسابداری دوشنبه ١٢ مرداد در ونك بازداشت و به اوین منتقل شده
٧- محمد علی نوری تالشی ٢٢ ساله شغل آزاد دوشنبه ١٢ مرداد در ونك بازداشت و به اوین منتقل شده
٨- رامین پازوكی ٢٦ ساله دوشنبه ١٢ مرداد در هفت تیر بازداشت و به اوین منتقل شده
٩- علی گل محمدی ٢٣ ساله دوشنبه ١٢ مرداد در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده
١٠- سیاوش خسروانی ٢٩ ساله لیسانس عمران پنجشنبه ٨ مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده
١١- محمد حسن مصطفوی ٣١ ساله پنجشنبه ٨ مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده
١٢- كیانوش ماندگار ١٧ ساله محصل پنجشنبه ٨ مرداد در فاطمی توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به اوین منتقل شده
١٣- امیر مستوفی ٢٦ ساله فوق لیسانس شهر سازی پنجشنبه ٨ مرداد در حوالی مصلی توسط نیروی انتظامی بازداشت و به اوین منتقل شده
١٤-وحید كلاهداری ٢٨ ساله جمعه ٢٦ تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده و در این مدت تنها یك بار اجازه تماس با خانواده را داشته ١۵- مهدی عبداللهی ٢٠ ساله دانشجو جمعه ٢٦ تیر در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده
١٦- شهروز سعیدی ٣٠ ساله لیسانس كتابداری شغل آزاد پنجشنبه ١٨ تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده
١٧- سهراب رسولی ٢١ ساله شغل ازاد پنجشنبه ١٨ تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده
١٨- فرزاد خدایی ٢٨ ساله لیسانس مدیریت بازرگانی پنجشنبه ١٨ تیر در امیر آباد بازداشت و به اوین منتقل شده
١٩- حامد جابری ٢٦ ساله لیسانس برق پنجشنبه ١٨ تیر در انقلاب بازداشت و به كلانتری ١٤٨ منتقل و سپس به اوین منتقل شده
در پی انتشار و تایید اخبار قتل زیر شکنجه های وحشیانه و قرون وسطائی موجی از نگرانی و خشم در بین خانواده ها و مردم ایران ایجاد کرده است. شکنجه ها که بطور سیستماتیک و مستمر در بازداشتگاههای مخفی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و همچنین زندانها صورت می گرفته است. افشای جنایتها در اردوگاه مرگ کهریزک که زیر زیر نظر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که توسط علی خامنه ای ولی فقیه رژیم منصوب شده است و پذیرفتن و اعتراف به شکنجه در این اردوگاه و همچنین طبق ابراز دهها شاهد و قربانی، شکنجه کردن زندانیان بی دفاع در این اردوگاه توسط احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی صورت می گرفته است. حکم قضائی انتقال به مراکز شکنجه و شکنجه دستگیرشدگان توسط جنایتکاران علیه بشریت سعید مرتضوی،حسن زارع دهنوی و دستیاران آنها که در شعب امنیت دادسری انقلاب مشغول به کار هستند مانند حیدری فرد،حسینی،راسخ و سایرین صورت می گرفته. نیروهای سرکوبگر تحت امر خامنه ای و دادستانی تهران و افراد زیر نظر آنها دارای اختیارات ویژه از علی خامنه ای هستند.تمامی ارگانهای فوق به نحوی در جنایت علیه بشریت شرکت داشته اند.اعترافات مقامات رسمی رژیم بر جنایتهای صورت گرفته جای هیچ ابهامی برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی گذارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،جنایتهای ضد بشری مانند قتل زیر شکنجه های وحشیانه،شکنجه های سیستماتیک ،بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت و شرایط عزیزانشان ، پرونده سازی دروغین ،گرفتن اعترافات تلویزیونی در زیر شکنجه و ادامه بازداشت زندانیان سیاسی را محکوم می کند ، حال که شکنجه و جنایت مورد تایید مقامات رسمی رژیم قرار گرفته از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جنایتهای ضد بشری خواستار ارسال پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

٢٠ مرداد ١٣٨٨ برابر با ١١ اگوست ٢٠٠٩