افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست دستگیر شدگان روز عاشورا

فعالین حقوق بشر                                                                                                 دوشنبه ١۴ دی ۱٣٨٨

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،روز دوشنبه ١۴ دیماه از ساعت ٩ صبح داخل و بیرون دادگاه انقلاب پر از جمعیت مادران و پدران و همسران و حتی فرزندانی بود كه مضطرب و نگران به دنبال خبری از عزیزان خود بودند.به خصوص كه هر روز شایعه هایی در مورد مكان نگهداری بازداشت شده ها ، شرایط و وضعیت آنها ، محاكمه سریع تعدادی از بازداشت شده ها در بین خانواده ها شنیده می شود خانواده ها هنوز نمی دانند بازداشت شده ها توسط چه ارگانی بازداشت شده اند. این شرایط اگرچه برای تمام اعضاء خانواده بازداشت شده ها سخت است اما نگرانی و اضطراب در نگاه و صحبت های مادران بیشتر از بقیه دیده و شنیده می شود.امروز تعداد نیروهای انتظامی مستقر در جلوی دادگاه انقلاب را بیشتر كرده بودند ٣ موتور سوار و دو اتومبیل و ون نیروی انتظامی را مستقر كرده بودند كه داخل ون ها ماموران زن هم دیده می شد .یكی از كاركنان دادگاه انقلاب كه سرهنگ صدایش می زنند امروز با تندی و بی ادبی تمام با خانواده ها صحبت می كرد. او مسئول پاسخگویی به مردم است .بیشترین سوال خانواده ها در مورد مكان نگهداری بازداشت شده ها بود اما زمانی كه خانواده ها به طرفش می رفتند كه این سوال را بپرسند چرا كه دانستن جواب این سوال حق قانونی انهاست و او موظف به دادن جواب است با برخوردی توهین آمیز و صدایی بلند به خانواده ها می گفت بروید عقب تر نفستون به من نخورد اگر می بینید خبری از بازداشت شده ها نیست به خاطر این است كه پرونده تكمیل نشده بگذارید جرمشان مشخص بشود .خانواده ها اعتراض می كردند كه چه جرمی ؟ شانه اش را می انداخت بالا و می گفت وقتی ثابت شد و اقرار كردند با عكس ها و فیلم هایی كه از تك تك آنها داریم بعدا می فهمید .خدا را چه دیدید شاید رافت اسلامی شامل حالشان شد و با پشیمانی برگشتند و برای اینكه خانواده ها را از سر خود باز كند می گفت خیلی نگران هستید بروید اوین ، دادستانی ، قوه قضاییه اینجا تا تكمیل نشدن پرونده جوابی نمی گیرید .خانواده ها هم با زدن لبخندی به حالت مسخره كردن به یكدیگر می گفتند رافت اسلامی روز عاشورا جوانهای مردم را كشتند با ماشین زیر گرفتند بعد می گویند رافت اسلامی.لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد.
با این لیست تا به حال اسامی ۵٩ نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.
١- عاطفه فومنی ٢۶ ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصی ها بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص ٢- گیتا معینی فر ٣٠ ساله روز تاسوعا در امام حسین بازداشت و به اوین منتقل شده ٣- مریم حجتی ٢۶ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوین منتقل شده ۴- نادیا گوهری ٢٨ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوین منتقل شده ۵- امین سیف اللهی ٣٠ ساله روز عاشورا در پارك دانشجو چهاراه ولی عصر بازداشت شده و مكان نگهداری وی نامشخص ٦- حامد احمدی پناه ٢٩ ساله روز عاشورا در خیابان حافظ بازداشت شده به خانواده وی گفته اند در اوین است ٧- امیر آقایی ٢۵ ساله رز عاشورا در ولی عصر بازداشت با خانواده تماس گرفته به محض پرسیدن خانواده از مكان نگهداری تلفن وی را قطع كرده اند. ٨- هادی سعادت ٢۵ ساله بعد از مراسم جماران خانواده از وی اطلاعی ندارند ٩- میلاد احمدلو ٢٧ ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوین منتقل شده١٠ - حامد جمشیدی ٣٨ ساله و متاهل در امام حسین بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص ١١- كاوه شعبانی ٣٠ ساله روز عاشورا در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده١٢- محمد حسین كلهر ٢۶ ساله ١٦ آذر در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده١٣- منصور بایرامی ٢٠ ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص١۴- نوید محمدعلی ٢۵ ساله روز عاشورا در آزادی بازداشت و به اوین منتقل شده١۵- صادق كاظم شاهی ٣٣ ساله در مراسم جماران توسط لباس شخصی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با بینی شكسته بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص١٦- خسرو رمضان زاده ٢٨ ساله روز عاشورا در آزادی تقاطع شادمان بازداشت و به اوین منتقل شده١٧- محمدرضا پنجعلی ٢٣ ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده١٨- جعفر رضازاده اردبیلی ٣٢ ساله روز عاشورا در آزادی نواب بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص١٩- محسن خشنود ٢٢ ساله روز عاشورا در اسكندری بازداشت و به اوین منتقل شده٢٠- سهراب افشاری مقدم ٢٨ ساله در مراسم جماران بازداشت و به اوین منتقل شده٢١- امیرمحمد وثوقی ٣٠ ساله روز تاسوعا در فردوسی بازداشت و به اوین منتقل شده٢٢- علیرضا فلاح تفتی ٢٩ ساله روز عاشورا در آذربایجان بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص٢٣- محسن كریمی ٢٢ ساله روز عاشورا در چهاراه ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده٢۴- ساسان برزگری ٣١ ساله روز عاشورا در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده
پس از به گلوله بستن،زیر خودروها گرفتن، از بالای پل پرتاب کردن و با قمه و چاقو و باتون به مردم یورش بردن که تا به حال منجر به جانباختن ده ها نفر از مردم ایران و صدها زخمی بر جای گذاشته است و تعداد بیشماری را دستگیر و به شکنجه گاهها فرستاده اند.جنایت علیه بشریت و خون ریزی در روز عاشورا که به وقوع پیوسته است بدستور علی خامنه ای و توسط نیروهای تحت امر وی صورت گرفته است.دستگاه قضائیه ولی فقیه،رئیس مجلس،جنتی و سایر منبریان ولی فقیه،وزارت اطلاعات و انتظامی قصد دارند که دستگیر شدگان روز عاشورا را اعدام نمایند.و به جنایت علیه بشریت خود برای ایجاد رعب و وحشت ابعاد دیگری ببخشد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به اعدام دستگیر شدگان روز عاشورا و زندانیان سیاسی هشدار میدهد و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای ممانعت از اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

١۴ دی ١٣٨٨ برابر با ۴ ژانویه ٢٠٠١٠

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر