افق روشن
www.ofros.com

تجمع گسترده خانواده ها مقابل زندان اوین

منجر به آزادی تعدادی از دستگیر شدگان روز ٢٢ بهمن شد

فعالین حقوق بشر                                                                                                 شنبه ٢۴ بهمن ۱٣٨٨

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صدها نفر از خانواده های دستگیر شدگان روز ٢٢ بهمن و عاشورا و همچنین مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کرده اند و رژیم ولی فقیه را وادار به آزادی تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی کردند.
روز جمعه ٢٣ بهمن خانواده های دستگیر شدگان از ساعت ١٦:٠٠ در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و نسبت به بازداشت گسترده و بی گناه عزیزان خود دست به اعتراض زدند. تعداد خانواده ها تا ساعت ١٨:٠٠ به بیش از ۵٠٠ نفر تخمین زده می شد و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.
اعتراضات گسترده خانواده ها در مقابل زندان اوین تا این لحظه منجر به آزادی بیش از ١٢٠ نفر از دستگیر شدگان شده است. دستگیر شدگان روز ٢٢ بهمن و عاشورا هنگام خروج از زندان با روحیه ای بالا و لبخند بر لب از شکنجه گاه مخوف ولی فقیه خارج می شدند و با تکان دادن دست نسبت به ابراز احساسات خانواده ها و مردم حاضر در آنجا پاسخ می دادند. از طرفی دیگر خانواده ها با دست زدن ،سوت کشیدن و هلهله کردن و صلوات فرستادن از عزیزانشان استقبال می کردند.
زنان و دخترانی که روز ٢٢ بهمن دستگیر شده بودند با برخوردی وحشیانه به بازداشتگاه وزرا منتقل شده بودندو شب گذشته به زندان اوین برده شده بودند. تعداد دستگیر شدگان به حدی زیاد بوده که در هر سلول قرنطینه بیش از ۴٠ نفر قرار داده بودند دستگیر شدگان حتی قادر به تکان خوردن نبودند و به صورت شیفتی شب را بسر کرده بودند. همبستگی و روحیه بالای آنها باعث شده بود که پاسداربندها را به عجز و ناتوانی بکشانند.
از طرفی دیگر تعداد جوانان و مردان دستگیر شده روز ٢٢ بهمن فقط از طرف قرارگاه ٨ پاسداران سیصد (٣٠٠) نفر بوده اند. نیروهای سرکوبگر هر کسی را دستگیر می کردند آماج ضربات وحشیانه خود قرار می دادند و چندین برابر ون ها زندانی در آن جای می دادند و سپس به بازداشتگاه نیروی انتظامی منتقل می کردند.آنها تا صبح امروز در بازداشتگاه نیروی انتظامی زندانی بودند و سپس به زندان اوین منتقل شدند.دستگیر شدگان از محل دقیق نگهداری خود بی اطلاع هستند بدلیل اینکه در تمام مدت با چشم بند در بازداشت بسر می بردند.فردی که جوانان را در خیابانها دستگیر کرده بود خود بازجویی و شکنجه آنها را به عهده داشت و بعنوان بازپرس دستگیر شدگان بوده است.تعداد زیادی از دستگیر شدگان روز ٢٢ بهمن همچنان در بازداشت و تحت شکنجه بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار دارند. تعداد زیادی از بازداشت شدگان را به نقاط نامعلومی منتقل کرده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیریهای گسترده و شکنجه دستگیر شدگان روز ٢٢ بهمن را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر وسایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل جلسه اصطرار شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

٢٣ بهمن ١٣٨٨ برابر با ١٢ فوریه ٢٠١٠