افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه درباره دیدار هیات های رهبری

حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری                                                                                     چهارشنبه ١۴ بهمن ۱٣٨٨


به اطلاع می رسد که در پاسخ به نیازهای مبارزات انقلابی جاری در ایران و در جهت تقویت جنبش چپ و کمونیستی، در تاریخ ٣٠ ژانویه ٢٠١٠ برابر با ١٠ بهمن ١٣٨٨ هیاتی مرکب از رفقا حمید تقوایی، اصغر کریمی و محمد آسنگران از طرف رهبری حزب کمونیست کارگری و رفقا سروه ناصری، ابراهیم علیزاده و هلمت احمدیان از طرف رهبری حزب کمونیست ایران با هم دیدار کردند.
در این نشست طرفین در فضائی گرم و صمیمانه به تفصیل تببین خود را از اوضاع سیاسی جاری طرح کردند و جوانب مختلف، نقاط اشتراک و تمایزات آنرا روشن کردند. بر این اساس طرفین علیرغم وجود پاره ای تفاوت های نظری و تحلیلی مشخص در تبیین اوضاع کنونی، بر ضرورت همکاری در زمینه های مختلف تاکید کردند و توافق نظر داشتند که اینگونه نشست ها را با هدف ایجاد وحدت نظر و همکاری بیشتر ادامه دهند. در همین راستا بر روی پاره ای از همکاریهای عملی مشترک نیز توافق بعمل آمد.

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

١ فوریه ٢٠١٠ - ١٢ بهمن ١٣٨٨