افق روشن
www.ofros.com

دستگیری پنج تن از فعالین سیاسی مستقل در تهران

خانواده های بازداشت شده گان                                                                             چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

شامگاه روز شنبه ١٢/١٠/٨٨ پنج تن از فعالین سیاسی فرهنگی مستقل در تهران بازداشت شدند.نیروهای امنیتی شامگاه روز شنبه به منزل شخصی فروغ میرزایی و روزبه كریمی مراجعه كردند و آنان را به همراه سه تن از مهمانانشان دستگیر كردند.علاوه بر روزبه كریمی(روزنامه نگار) و فروغ میرزایی(وكیل دادگستری و وكیل دانشجویان چپ و فعالین كارگری)، همچنین محمد رضا احمدی(پژوهشگر مسائل اجتماعی و روزنامه نگار)،مصطفا دهقان(روزنامه نگار) و لاله رشیدی(معلم و روزنامه نگار) نیز دستگیر شده اند.
طبق اخبار كسب شده از خانواده های بازداشت شده گان این پنج تن به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده اند و تا كنون اطلاع دقیقی از اتهام و علت دستگیری آنان در دست نیست. همچنین مجتبا نادی و ابوذر مومنی نژاد كه از دوستان افراد دستگیر شده هستند نیز از روز شنبه ناپدید شده اند و خبری از آنان در دست نیست.