افق روشن
www.ofros.com

سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                            شنبه ١٢ دی ۱٣٨٨

هفته گذشته دور تازه ای از ضرب و شتم، بازداشت و کشتار تجمعات اعتراضی مردم در تهران و برخی شهر های دیگر آغاز شد. بنا بر خبر های منتشره، روز یکشنبه ششم دی ماه در ادامه تظاهرات چند ماه گذشته، مردم در اعتراض به اختناق سیاسی، نقض حقوق اولیه انسانی و برای بیان مطالبات خود، دست به راهپیمایی زدند. اما نیروهای امنیتی و انتظامی به مقابله شدید با آنها پرداخته و عده ی زیادی دستگیر و مجروح و جمعی نیز جان باختند. این در حالی است که موج بازداشت فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران، همچنان ادامه دارد و مقامات امنیتی و قضایی از شدت عمل بیشتر با معترضان سخن می گویند.
بدون تردید آنچه که امروز و در چند ماه گذشته در خیابان های شهرها شاهد آن هستیم، عکس العمل طبیعی زنان و مردانی است که سال هاست حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها پایمال شده و به مطالبات شان پاسخی داده نشده . نابرابری در عرصه های مختلف اجتماعی، از جمله نقض گسترده حقوق زنان، سرکوب خواسته های کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و دیگر اقشار جامعه، بیکاری و فقر روزافزون، نابسامانی های متعدد و دهها مصائب دیگر نظام سرمایه داری، علت واقعی این اعتراضات است. در چنین شرایطی، مقامات حکومتی ضمن بی توجهی به خواسته های معترضین، به تهدید، بازداشت و سرکوب روی آورده اند و تاکنون هم این شیوه، نتوانسته است جلوی این اعتراضات و گسترش آن را بگیرد.
ما ضرب و شتم، بازداشت و سرکوب راهپیمایی های اخیر را محکوم کرده و به خانواده های جان باختگان این اعتراضات تسلیت می گوییم. همچنین خواستار منع تعقیب و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و همه کسانی که در دفاع از حقوق کارگران، زنان و دانشجویان در زندان بسر می برند، هستیم. آزادی بیان و تجمع و دیگر حقوق اولیه شهروندی، حق برسمیت شناخته شده ی بشر است و هر کسی باید بتواند از این طریق و آزادانه در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه و پیشرفت و شکوفایی آن، دخالت کند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١١/١٠/٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com