افق روشن
www.ofros.com

!در محکومیت دادگاه های نمایشی


بیانیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید)                                                     چهارشنبه ١٤ مرداد ۱٣٨٨

بامداد روز شنبه اول اوت ٢٠٠٩، محاکمه صد نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران آغاز شد. دادگاهی که در آن برای نخستین ‌بار در تاریخ حکومت اسلامی، شماری از مقام‌های حکومتی و چهره های سرشناس وابسته به جناح اصلاح طلب حکومتی در حالی که که لباس زندان بر تن داشتند، به شیوه ای استهزاآمیز محاکمه کشیده شدند. «متهمان»، یکی پس از دیگری، در اثر شکنجه های جسمی و روانی وحشتناکی که بر آنان وارد شده بود، به جرایمی «اعتراف» کردند که مرتکب نشده بودند. اعترافاتی که از نگاه مردم فهیم، خالی از هرگونه اعتبار حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. حکومت اسلامی، در این نوع اعتراف گیری تجربه سی ساله دارد و حتی کسانی که امروز در این دادگاه تحت محاکمه قرار گرفتند روزگاری خود از مدیران و فعالین وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی بودند و از همین شیوه ها در اقرارگیری از زندانیان سیاسی استفاده می کردند.
در اعتراضات اخیر جامعه ما، هزاران نفر از زنان و مردان جوان و سالخورده دستگیر و زندانی شده اند و در زیر شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. روزی نیست که نام جوانی اعلام نشود که در زیر شکنجه جان باخته است. برخی سایت ها و وبلاگ ها تعداد کشته شدگان وقایع اخیر را ٣٦۵ تن اعلام کرده اند.
سران حکومت اسلامی، با نمایش مضحک چنین دادگاه هائی، می کوشند اعتراضات میلیونی مردم ایران را در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای کشور، «اغتشاش و آشوبگری» چند صد نفر معرفی و آن را به یک جناح درون حکومتی محدود کنند. در حالی که مردم ایران، در مبارزات میلیونی خود با صدای بلند اعلام کرده اند که حکومت دینی، آپارتاید جنسی، سانسور و اختناق نمی خواهند. از همین رو ست که سران حکومت اسلامی، دیگر نمی توانند با این سیاست ها و دادگاه های نمایشی افکار عمومی را نسبت به مبارزات آزادی خواهانه و بر حق جامعه ایران منحرف سازند. حکومت اسلامی با این روش های غیرانسانی، تنها برگ دیگری بر انبوه جنایت ها و کارنامه سیاه خود افزوده است.
کانون نویسندگان ایران (در تبعید) سرکوب، دستگیری، شکنجه و کشتار وحشيانه مردم ایران و نمایش مسخره دادگاه های نمایشی وقایع اخیر را محکوم می کند و از همه انسان های آزاده، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و همه آنان که دل در گرو گوهر آزادی نهاده اند، می خواهد که این جنایت ها را افشا کنند و هم صدا و همبسته با مردم ایران، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، معرفی و مجازات آمران و عاملان کشتارهای مردم و پایان دادن به دادگاه های نمایشی و سیاست وحشت و سانسور شوند.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

سوم اوت ٢٠٠٩

Kanoon_at@yahoo.com
www.iwae.org