افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت روز ۱٣ آذر

اطلاعیۀ كانون نویسندگان ایران                                                                        جمعه ۱٣ آذر ۱٣٨٨

یاران! هم‌گامان! مردم آزاده!

در یازدهمین سالگرد قتل محمد مختاریو محمدجعفر پوینده، جان‌باختگان راه آزادیو ستم‌ستیزی، روز جمعه ١٣/٩/١٣٨٨ از ساعت ٢ تا ۴ عصر بر مزارشان در امامزاده‌ طاهر مهرشهر كرج گرد می‌آییم و همراه خانواده و یاران‌شان یاد جاویدشان را گرامی می‌داریم.


كانون نویسندگان ایران

١٠ آذر ١٣٨٨

www.kanoon-nevisandegan-iran.org