افق روشن
www.ofros.com

سناریوی سرکوب تشکل های کارگری مستقل و تشکلهای مردمی در دادگاه انقلاب

داوود رضوی                                                                                 سه شنبه ١٠ شهریور ۱٣٨٨

چهارمین جلسه دادگاه حوادث اخیر تهران برگزار شد و باز هم تشکل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و منصور اسالو رئیس هیئت مددیره این سندیکا که در سال ٨۴ اعتراضاتی نسبت به حق و حقوق صنفی خود داشتند مورد تاخت و تاز عوامل سرکوب گر قرار گرفت .
لازم به توضیح است که این سندیکا با رای رانندگان شرکت واحد و کارگران این شرکت در شرایط سختی بدون دخالت کارفرما و دولت در نیمه خردادسال ١٣٨۴بعد از سی سال بازگشائی شد. هر چند که تاکنون اعضای این سندیکا بارها به زندان ٢٠٩ رفته اند و حتی زن و فرزندان آنها را هم شبانه به زندان برده اند وبرای ١٦نفر از این افراد در دادگاه انقلاب پرونده سازی کرده اند و بیش از ۴ سال است که ٣٠ نفر از اعضای این سندیکا از کار بیکار شده اند و آقایان ابراهیم مددی و اسالو هنوز در زندانهای اوین و رجائی شهر هستند و حتی از دادن مرخصی به این عزیزان دریغ کرده اند ولی انگار باز هم سرکوبگران راضی نیستند و با دادگاههای نمایشی که از نظر اکثر کارشناسان حقوقی به هیچ عنوان دارای اعتبار نیست، سناریوی نخ نمای اعترافات علیه تمامی جنبش های مردمی را شاهد هستیم .
چرا که نمی خواهند بپذیرند که اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحد و اعتراضات فراوان كارگران در كلیه نقاط كشور كه اغلب اطلاع رسانی نشده یا بعد از گذشت ماهها منتشر می شود و اقشار دیگر مانند معلمان و دانشجویان و زنان نادیده گرفتن حقوق مدنی و اجتماعی این اقشار در ٣٠سال گذشته میباشد که هیچ توجهی به مطالبات و خواستهای به حق اقشار مختلف مردم نشده و امروز با کوچکترین فرصتی که بوجود میاید مردم خواسته های خودشان را فریاد میکنند. آیا از تجربه های گذشته درسی نگرفته اید و باز هم همان روش تکراری و بیهوده را میخواهید انجام دهید دیگر امروز رهبر انقلاب هم اعتقادی به دست داشتن عوامل بیگانه در اعتراضات ندارند و گفته اند که برای من ثابت نشده که حوادث اخیر در ارتباط با بیگا نگان باشد ولی شما ها بعد از ۴ سال از اعتراضات بحق سندیکای شرکت واحد هنوز اصرار دارید که ما از کجا خط و ربط میگرفتیم البته من خودم افرادی را که در ٢٠٩ در بازداشت هستنند درک میکنم چون ما هم چندین بار زندان ٢٠٩ را تجربه کردیم و از شما آقای مسعود باستانی هیچ شکایتی نداریم چون میدانیم چقدر تحت فشار هستید ولی گفته های آقای باستانی هیچ ارتباطی به خارج از کشور ندارد چونکه ایشان فیلمی از وضعیت چند خانواده شرکت واحدی تهیه کرده و ربطی به نظام و چهره پردازی از اسالو ندارد کسی که چهره پردازی میکند شما هستید که با اعتراض بحق ما کارگران، که در ٣٠ سال گذشته هیچ توجهی به خواستهای معیشتی ما نداشتید. میخواهم از آقای دادستان بپرسم که آیا پول نصف نان بربری را به راننده شرکت واحد به عنوان پول ناهار میدادند و یا در ماه ٢١٠٠ ریال به عنوان پول خواربار میدادند و دهها مشکل دیگر رانندگان شرکت واحد، آیا ربطی به اقدام علیه امنیت ملی داشته، جناب دادستان شما دستور دادید بخاطر اعتراضات ما ساعت ٣ نیمه شب در حالی که همسران و فرزندان ما در رختخواب بودند به آنها حمله کنند و با اسپری به چشمان بچه ٢ ساله بزنند زنها و فرزندانمان را کتک بزنند و به زندان ببرند . ( زمستان ٨۴ در رابطه با اعتصاب رانندگان شرکت واحد).
ما فقط اعتراضی صنفی و خواسته های ابتدائی داشتیم ولی شما اسالو و مددی و دیگر اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد رابا سیاه نمائی به بیگانگان وصل کردید و به آقای اسالو ۵ سال زندان و آقای مددی ۵/٣ سال زندان را بدون آنکه حتی به آقای مددی این حکم ابلاغ شود و بتواند از حق تجدید نظر استفاده کند محکوم کردید و آیا در مورداعضای هیئت مدیره سندیکا و فعالین عدالتی اجرا شد ما که ندیدیم ما حتی شکایتهای زیادی به حقوق شهروندی و دیگر جاهای ذیربط در مورد بیعدالتی که در مورد ما و خانواده هایمان صورت گرفته بود کردیم ولی متا سفانه همه به دادستان برخورد و این مافوق قدرتها اجازه رسیدگی به هیچ یک از شکایت ما کارگران را نداده و پرونده ها مختومه گردید ولی در مورد محکومیت کارگران با شدت تمام در مورد ما حکم صادر شد. بطوری که قاضی پرونده میگفت حیف که قانون دست ما را بسته و گرنه به اشد مجازات اسالو را محکوم میکردم. بهر حال هدفم از مطرح کردن این مسائل این است که در اصل شما از اسالو چهره سازی کردیدو آبروی این نظام را هم در داخل و هم در مجامع بین المللی بردید و با توجه به اینکه ١٧٠ میلیون کارگر در سراسر دنیا از سندیکا و اسالو حمایت کردند و از شما درخواست کردند که حقوق آنها را به رسمیت بشمارید هیچ توجهی نکردید ولی برای ملوانان انگلیسی که به قول خودتان به مرزها تجاوز کردند هورا کشیدید و با سوغاتی آنها را بدرقه کردید و یا در مورد دیگران که میگفتید جاسوسان خارجی هستندولی در مورد ما که هموطنتان بودیم نمی خواستید به حداقل ترین خواسته ما که تشکیل سندیکا و رسیدگی به اوضاع معیشتی ما بود احترام بگذارید و رسیدگی کنید چون در واقع شما ها هیچگونه تشکلی را در کنار خود نمی توانید تحمل کنید و من به عنوان یک عضو هیئت مدیره نمایش اعترافات را محکوم میکنم و ادعای دادستان را در مورد بند ۴ کیفر خواست در مورد سندیکا را بی پایه و اساس و بدون هیچ استدلال حقوقی و غیر قانو نی و غیر اخلاقی میدانم و گفته های آقای با ستانی را هم تکذیب میکنم و تقاضا دارم اگر راست میگوئید این فیلم را برای همه نشان دهید تا مشخص شود شما که بدون مدرک محکوم میکنید حال که مدرک دارید مطمئن هستم اگر فیلم را نشان دهید خودتان را محکوم کرده اید. و برای اکثریت آنهائی که در این شهر زندگی میکنند، مشخص است اعترافاتی که در زندان گرفته میشود دارای هیچ اعتباری نیست و حتی از نظر حقوقی هم باطل است و این سناریو هم جزو پروسه از بین بردن تمام تشکلهای مستقل میباشد و میخواهم در آخر سوالی از خوانندگان بکنم که در ۴ سال گذشته کرایه خانه من ١١٠هزار تومان در ماه بوده امروز همان خانه ٣۵٠هزار تومان کرایه دارد آیا این توهم است یا واقعیت، یعنی بیش از دو برابر به نظر شما من کارگر با حقوق مصوب ٢٦٣۵٠٠ تومان وزرات کار چکار کنم فکر میکنید که اگر آزادی تشکلات کارگری وجود داشت و کارگران بخاطر اعتراضات خود به زندان نمی رفتند آیا امروز شرایط کار و کارگر اینطور بود، برای همین تحمل سندیکا ها وتشکیلات مستقل مردمی را ندارند.

داوود رضوی عضو هیئت مدیره

سندیكای كارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شهریور ٨٨