افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات در حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران

شورای پشتیبانی ... تورنتو- کانادا                                                                   دوشنبه ٧ دی ۱٣٨٨

تظاهرات

در حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران

دوشنبه ٢٨ دسامبر ٢٠٠٩، ساعت ٤ تا ٦ بعد از ظهر

مكان: مقابل پلازاى ايرانيان، خيابان يانگ، جنوب استيلز

در این لحظات حساس، در این نبرد سرنوشت ساز بین مردم آزاديخواه و رژیم اسلامى، و در این شرایط که مردم وارد مصافى پرمخاطره برای بزیر کشیدن كليت جمهورى اسلامى شده اند، مبارزه آنان بیش از پيش نیازمند حمایت همه جانبه انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان است.
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو-کانادا) از همه آزاديخواهان دعوت می کند در هر جا كه هستند با برگزاری تظاهراتهای خیابانی و اكسيونهاى اعتراضى متنوع با جنبش آزاديخوانه مردم در ایران همراه شوند.
در تورنتو، امروز یکشنبه ٢٧ دسامبر تظاهراتى را با حضور دهها نفر از مخالفين رژيم برگزار نموديم و قرار است تظاهرات ديگرى با حضور افراد و نيروهاى آزاديخواه و مترقى در روز دوشنبه برگزار گردد. از عموم مردم آزاديخواه براى شركت در اين تظاهرات و حركتهاى اعتراضى بعدى دعوت مى كنيم.

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو- کانادا)

shora.poshtibani@yahoo.com
-------------------
٢٩۴۵-٩٩٧- ۴١٦