افق روشن
www.ofros.com

تسخیر سفارت جمهوری اسلامی در هلند


شورای حمایت - استکهلم                                                                                دوشنبه ٢٣ فروردین ١٣٨٩

بادرود به مبارزانی که در هلند لانه جاسوسی رژیم را بطور سمبولیک تسخیر نمودند تا بار دیگر مصائب مردمی را که سی سال است تحت سلطه یک دیکتاتوری سرمایه داری ـ مذهبی قرار دارند جلوی چشم و قضاوت مردم جهان قرار دهند. با اهمیت ترین جنبه حرکت شما همکاری با جوانان هلندی در دفاع از آزادی است . ناسیونالیست های کور باید ببینند که چگونه همبستگی جهانی برای آزادی خواهی امری واقعی است . در حالیکه سرمایه داری جهانی از اپوزیسیون ارتجاعی و سرمایه داران دفاع میکند و تریبون های خود را در اختیار نبوی ها و گنجی ها قرار میدهد این نوع همبستگی با آزادیخواهان جهان پر معناست. جنبش آزادیخواهی در ایران نیازمند این همبستگی جهانی است . آتش مبارزه علیه تمامیت رژیم را باید به هر طریق ممکن برافروخت.
دراهمیت حرکت شما همین بس که چماقدارانی امثال ابراهیم نبوی سراسیمه به میدان آمده وشما را با کلماتی که فقط از زبان بازجوهای جمهوری اسلامی میتوان شنید مورد خطاب قرار میدهند. این همان کاریست که با زنان و دانشجویان وآزادیخواهان در سال ۵٧ میکرده اند. همانوقت که آقای نبوی و مخملباف و گنجی اسلحه می بستند وبا قدرت حاکم همدست بودند. این طرفداران نظام جمهوری اسلامی جامه سبز کرده اند تا دوباره در قدرت سهیم شوند و از حالا دارند قابلیت های خود را برای سرکوب نشان میدهند.
قابل توجه کسانی که فکر میکنند افرادی از این دست یا کسانی مثل فرخ نگهدار به گذشته خونبار خود انتقاد دارند. آنها نه تنها به خاطر گذشته های دور بلکه به خاطر آنچه امروز انجام میدهند در مقابل آزادی ایستاده اند. تنها کافیست از حرکتی بوی آزادیخواهی به مشامشان برسد، تمام قد در مقابل آن می ایستند. همانطور که نامبردگان بالاتفاق در مقابل حرکت شما سراسیمه به میدان آمده اند.
آزادیخواهان میدانند که سرمایه داری ایران چیزی جز دیکتاتوری وافرادی بهتراز این چماقداران در چنته ندارد. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در استکهلم دست شما را در مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم میفشارد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

٩ آپریل ٢٠١٠

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در استکهلم