افق روشن
www.ofros.com

پیام تسلیت و بیانیه کارگران ایران خودرودر خصوص حوادث خونین روز یکشنبه

خودروکار                                                                                                           پنجشنبه ١٠ دی ۱٣٨٨

جمعی ازکارگران ایران خودرو با صدور اطلاعیه‌ای حوادث خونین یکشنبه را محکوم کرد ه و شهادت تعدادی از هموطنان را به زحمکشان تسلیت گفتند. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

حق اجتماع حق اعتراض حق هر انسان است

همکاران گرامی ودوستان کارگر
حامیان سرمایه داران مزدوران کارخانه داران وبازاریان برگی دیگر بر کارنامه کشتار و جنایات خود افزودند و در مسیر سرکوب وکشتار گامی دیگر به پیش رفتند.
مردم زحمکش ایران که برای اعتراض به جنایات دولت وبرای سوگوار از دست دادن ده‌ها فرزند بی‌گناه خود در ماه‌های گذشته و چشم‌ به راه آزادی زندانیان دربند جنبش آزادی‌خواهی‌اش بود یکبار دیگر داغدار شد و در روز یکشنبه ۶دی ماه ۸۸وحشیانه مورد یورش قرار گرفت و خون تعداد دیگری از زحمتکشان در حال برآوردن بانگ مرگ بر دیکتاتور و فریاد آزادگی بر زمین ریخت.
حکومت سرمایه داران اینگونه در روزروشن آتش گلوله به روی بی‌گناهان می‌گشاید و آنان را می‌کشد که مستبدان روسیاه تاریخ این مملکت در ادوار مختلف نیز از عمل بدان شرم داشته‌اند. صاحبان قدرت از هراس اعتراض زحمتکشان دستور کشتار صادر می کنند وهر کسی را می بینند یا می کشند یا یا می زنند ویا دستگیر کرده به بازداشتگاهها می برند
حکومتی که جان انسان در آن همچون برگ خزان کالایی بی ارزش است؟ چه کشتن چه استثمار انسان از انسان برایش فرقی ندارد حکومتی که هنوز از تاریخ درس نگرفته است حکومتی که هنوز نمی داند که با کشتن هیچ حکومتی پایدار نخواهد ماند همچنان با قوه قهر با مردم برخورد می کند.
تاریخ نمونه زیادی از سرنوشت دیکتاتورها را ثبت کرده است. دولت که حامی سرمایه داران می باشد برای حفظ نظام سرمایه راهی جزء کشتار نمی بیند. حقوق کارگران را ماهها نمی پردازد کارخانه ها را تعطیل وکارگران را بیکار می کند. کارگران دستگیر وروانه زندان ها می کند زندانها مملواز کارگران زندانی وجوانان آزادیخواه است با برقراری دستمزد روزمزدی وقرار دادهای موقت امنیت شغلی را از کارگران سلب می کند گرانی را بر مردم تحمیل می کند مدراس را جداسازی کرده فرزندان کارگران وزحمتکشان را به کلاسهای به اصطلاح دولتی که هیچ امکاناتی ندارد می فرستد هرگونه آزادی از مطبوعات گرفته حتی حریم شخصی را به لجن مال می کشند به کوچکترین حرکت جوانان ایراد گرفته وروانه زندان می کنند حقوق زنان را به رسمیت نمی شناسد دانشجویان را بازداشت ویا اخراج می کنند فرزندان ما این تعبیض آشکار را می بینند وبه خیابانها می ریزند تا بگویند دولت سرمایه داری نمی خواهند.

آزادی حق مسلم انسانها است
ولی دولت حامیان سرمایه دستور کشتار آنان را صادر می کنند. ودههانفر جوانان بی گناه را می کشند وجالبتر نمایندگان به اصطلاح مردم نه تنها این جنایات را محکوم نمی کنند بلکه آنر تائید وخواهان کشتار بیشتر می شوند
جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن تسلیت به زحمتکشان وهمدردی با جانباختگان راه آزادی و انسانیت یکبار دیگر این جنایات هولناک را محکوم کرده وخواهان آزادی تمام دستگیرشدگان ومحاکمه عاملان این کشتارمی باشند ما کارگران نمایندگان مجلس را حامی سرمایه داران وحامیان این کشتار می دانیم.واعمال این نمایندگان رامحکوم می کنیم

جمعی از کارگران ایران خودرو

هفتم دی‌ماه یکهزار و سیصد وهشتاد وهشت شمسی

http://khodrokar.blogfa.com