افق روشن
www.ofros.com

درگذشت رضا مرزبان


سندیکای کارگران فلزکار - انجمن قلم - انجمن دفاع از                                                سه شنبه ۱٠ دیماه ۱۳۹٢

رضا مرزبان از پیشروان سندیکایی در گذشت

رضا مرزبان روزنامه نگار و از موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات در سال ١٣٤١ بود. او درمقام یک کوشنده سندیکایی از حقوق مادی و معنوی اعضای سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات سالها دفاع کرد. رضامرزبان معتقد بود که در حرفه روزنامه نگاری ،اطلاع رسانی و آگاه سازی وظیفه اصلی یک روزنامه نگار است.او روزنامه نگاری آرمان خواه بود و حقیقت خواهی را نیز از وظایف دیگر روزنامه نگاری می دانست. رضا مرزبان در دانشکده علوم ارتباطات گزارش نویسی و تنظیم خبر را به روزنامه نگاران آینده درس می داد ومعتقد بود، تعهد یک روزنامه نگار به پخش درست اتفاقات و تعهد حرفه ای او نسبت به جامعه یک اصل اساسی در روزنامه نگاری است.
سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات درخشان ترین فصل روزنامه نگاری حرفه ای را در ایران رقم زد . سندیکا گام های بزرگ و بی سابقه ای برای ارتقای زندگی مادی و معنوی اعضای خود از یک سو و ارتقای کیفیت روزنامه نگاری ایران از سوی دیگر ، برداشت . بیمه تامین اجتماعی به همراه یک بیمه عمر، ساختن ۱۲۱ واحد اپارتمانی در زمین خریداری شده برای اعضاء ، تشکیل صندوق بیکاری برای روزنامه نگارانی که ناخواسته بیکار می شدند و… بخشی از اقدامات سندیکا بود . به موازات آن سندیکا و اعضای آن حرکت مداومی برای مبارزه با سانسور و اعتلای مطبوعات انجام می دادند.
متاسفانه سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات در دهه شصت تعطیل گشت و روزنامه نگاران جوان نتوانستند از تجربیات این روزنامه نگار قدیمی و کوشنده سندیکایی بهره مند بشوند. رضا مرزبان در زمان فوت عضو کانون نویسندگان ایران بود.
ما درگذشت این کوشنده سندیکایی را به کارگران سندیکایی وانجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوییم.

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

۱۳۹٢/۱٠/۹

*********************

درگذشت اندوه بار رضا مرزبان، روزنامه نگار مبارز در تبعید

بامداد روز شنبه ۲۸ دسامبر ٢۰۱۳ (برابر با ۷ دی ماه ۱۳۹٢)، رضا مرزبان، روزنامه نگار متعهد ایرانی در پی یک بیماری طولانی در حومه شهر پاریس در گذشت. رضا مرزبان در سال ۱۳۰٧ در شهر مشهد چشم به جهان گشوده و در نوزده سالگی به تهران رفته و تا سال ١٣٦٠ خورشیدی در پایتخت ایران، تحصیل و سپس به روزنامه نگاری پرداخت. رضا مرزبان پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳٢، دو سالی را در زندان ستم شاهی گذراند. او پس از آزادی روزنامه نگاری را پیشه کرد و از جمله در روزنامه کیهان به کار پرداخت. او بعدها در کنار نویسندگی در مدرسه عالی روزنامه نگاری تدریس می کرد. گروهی از روزنامه نگاران ایران، او را به عنوان یکی از بنیانگذاران روزنامه نگاری نوین ایران می دانند.
رضا مرزبان پس از انقلاب ، با انتشار روزنامه پیغام امروز به نقد نظام مذهبی پرداخت و روزنامه اش را به تریبون افکار دموکراتیک آن زمان بدل کرد. و از همین رو، این روزنامه چند ماهی بیش دوام نیاورد و از نخستین نشریاتی بود که دفترش را بستند. در سال ١٣٦٠، رضا مرزبان ناگزیر شد راه تبعید را در پیش گرفته و به فرانسه بیاید. او تا زمانی که سلامتی اش امکان می داد با حکومت جهل و استبداد مذهبی مبارزه کرد. قلمش اسلحهء بُرای او بود.
او شعر نیز می سرود و مجموعه «آتش در جنگل»، یادگار شعری اوست. در سال های گذشته، او با انتشار کتاب «روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران» نشان داد که نویسندهء توانائی نیز بود.
رضا مرزبان، همان گونه که در آستانهء قیام، از اعضای فعال سندیکای روزنامه نگاران در اعتصاب ٦٣ روزه مطبوعات ایران بود، در تبعید نیز به طور خستگی ناپذیری برای کسب آزادی ها و احترام به حقوق بشرمبارزه کرد. رضا مرزبان، از همراهان دیرین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بود و جای خالی اش را با اندوه فراوان حس می کنیم. او یکی از راهروان صدیق راه آزادی و دموکراسی در ایران بود. در هنگام زندگی در تبعید، بارها کوشید تا روزنامه ای سراسری که سخنگوی چپ دموکرات و آزادی خواه باشد، منتشر کند، اما دریغ که تلاش های او به نتیجه نرسید. اما، هرگز از تلاش برای گردهم آئی نیروهای آزادی خواه در زمینه فرهنگی غافل نشد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در گذشت این مبارز فرهنگی و آزادی خواه را به همه ایرانیان فرهنگ دوست، روزنامه نگاران آزادی خواه و به ویژه به فرزندان زنده یاد رضا مرزبان تسلیت می گوید.

راهش پویا باد و خاطره اش جاویدان!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران - پاریس

یکشنبه هشتم دی ماه سال ۱۳۹٢ - ٢۹ دسامبر ٢۰۱۳

*********************

درگذشت رضا مرزبان

رضا مرزبان نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت.

رضا مرزبان روزنامه نگار و نویسنده و شاعر گرانقدر، جهان ما را بدرود گفت و ما را تنها گذاشت. رضا مرزبان از سال های دور، در راستای دفاع از آزادی اندیشه و بیان پیکار می کرد و در تمام زندگانی خود، پشتیبانی از حقوق و مبارزۀ مردم ایران را برای دستیابی به یک زندگی بهتر و انسانی تر، پیگیرانه ادامه داد.
یاد این یار دیرین کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید گرامی باد!
انجمن قلم ایران در تبعید، خود را در اندوه درگذشت رضا مرزبان، با خانواده او و همه یاران و مبارزان راه آزادی اندیشه و بیان، شریک می داند.

انجمن قلم ایران در تبعید

۲۸ دسامبر ۲۰۱۳