افق روشن
www.ofros.com

بیست و دو خرداد در رشت


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                   جمعه ٢٧ خرداد ١٣٩٠

عصر روز یک شنبه ٢٢/٣/٩٠ ساعت ٧ بعدازظهر به مناسبت سالگرد اعتراض به انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ جوانان طبقه کارگر و جمعیت زیادی از مردم رشت در حد فاصل دانشگاه گیلان و چهار راه پور سینا، چهار راه میکائیل و فلکه صیقلان در پیاده روها حضور یافتند.
این جوانان بیشترشان فارغ التحصیل بیکار و یا دانشجویان بودند که به عنوان اعتراض به شرایط اجتماعی و پلیسی و معیشتی به خیابان آمده بودند. سرتاسر خیابان مطهری پر بود از نیروهای انتظامی ثابت و در حال گشت. لباس شخصی ها در مناطق مختلف خیابان مطهری مانند سه راه حاجی آباد، مسجد سوخته تکیه ، بادی اله تجمع کرده بودند. بیش از ۵٠ موتور سوار فالانژ در وسط خیابان دست به نمایش قدرت زدند و در چهار راه پورسینا به طرف دانشگاه گیلان با جوانان درگیر شدند. در داخل خیابان مطهری نیز مردم با ماموران انتظامی درگیر شدند.
تعداد زیادی از جوانان را دستگیر کردند و با ضرب و شتم با خود بردند. از تعداد دستگیر شدگان آماری در دست نیست. در مورد علت بروز چنین رویدادهایی آنچه مسلم است این که با تورم و گرانی روز افزون مایحتاج عمومی و نیز خفقان و اوضاع پلیسی مردم مزد بگیر از هر فرصتی از جمله مناسبت هایی چون ٢٢ خرداد برای اعلام نارضایتی و اعتراضشان به دولت سرمایه داری اسلامی استفاده می کنند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٢۴ خرداد ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری